Skip to Content

Idea stránky

Stránky otvorenevztahy.sk sú súčasťou projektu, ktorý prináša slovenskému uživateľovi  internetu informácie o témach ako „otvorený vzťah“, „otvorené manželstvo“, „polyamor filozofia“ a podobne.

Myšlienka zrealizovať projekt sa zrodila po zistení, že kvalitných materiálov, ktoré by sa venovali uvedenej tématike v slovenskom jazyku je veľmi málo. A to napriek tomu, že problematika partnerských vzťahov sa bytostne dotýka mnohých ľudí, dnes o to naliehavejšie, o čo viac sa tradičné hodnoty a riešenia musia prispôsobovať dynamickej premene spoločnosti smerom k väčšej otvorenosti, rôznorodosti a tolerancii.

Monogamný vzťah nie je vhodný pre každého človeka. Keďže však spoločenská a kultúrna tradícia vydáva monogamný vzťah za jediný akceptovateľný, veľa ľudí trpí snahou vtesnať sa do tejto normy. Mnohí ľudia žijú dvojtvárne životy, kedy sa na jednej strane úprimne snažia byt dobrými a vernými partnermi, na druhej strane to však nezvládajú a zaplietajú sa do kolotoča klamstiev, pretvárky, neúprimnosti, výčitiek a straty sebaúcty.

Týmto ľuďom môže pomôcť vedomie, že je možné usporiadať svoj partnerský a rodinný život odlišne od toho, čo je považované za spoločenskú normu a že toto netradičné usporiadanie môže byť funkčné, zodpovedné a etické.

Informácie, ktoré prináša náš projekt však môžu poslúžiť aj širšiemu okruhu ľudí. Verím, že niektorým ľuďom môžu pomôcť vyriešiť problémy v monogamnom vzťahu a skvalitniť ho. Už samotné prijatie a pochopenie faktu, že človek má na výber totiž často pôsobí oslobodzujúco a človeku sa môže s týmto vedomím ľahšie kráčať po jeho ceste – aj monogamnej.

V neposlednom rade môžu materiály a informácie uverejnené na našich stránkach pomôcť širokemú spektru odborných profesiíí, psychológom, sociológom, terapeutom, manželským poradcom a ďalším, ktorí si môžu vďaka nim rozšíriť svoj obzor v u nás doposiaľ málo prebádanej oblasti.

Základná filozofia

Myšlienkové východiská a hodnoty, ktoré stoja za projektom otvorenevztahy.sk:

Pravda -  základnou hodnotou je snaha približovať sa pravde. Vnímať dôležitosť pravdy a učiť sa schopnosti pravdu prijať – pravdu o druhom človeku, ale najmä pravdu o sebe samom.

Úprimnosť a otvorenosť –  a predovšetkým úprimnosť vo vzťahu s druhým človekom. Vzťah založený na úprimnosti, otvorenosti a pravde, je veľký dar, možno jedna z najkrajších skúseností, ktoré môže človek zažiť. Či ide o vzťah monogamný, otvorený, polyamorný, heterosexuálny, homosexuálny, bisexuálny či vzťah úplne iného druhu, nie je až tak dôležité, ako samotný fakt pravdivosti.

Našim cieľom nie je spochybňovať monogamné vzťahy. Ak sú založené na úprimnosti, otvorenosti a pravde, predstavujú pre mnohých ľudí ideál. Realita je však taká, že úprimnosť a otvorenosť vo vzťahoch je vzácna.

Rôznorodosť – tým, čo nám dodáva vieru, že tento projekt môže byt užitočný je pozitívna hodnota variability a rôznorodosti. Vedomie rôznych možností, ako usporiadať svoj partnerský život, ako aj vedomie toho, že človek nie je sám so svojou odlišnosťou, môže byť veľmi prínosná.

Zodpovednosť -  potreba istoty, potreba zakotvenia v rodine či ľudskom spoločenstve, potreba vytvoriť deťom vhodné prostredie na výchovu a rast, sú veľmi dôležitým aspektom partnerských vzťahov. Akékoľvek hľadanie alternatív v partnerskom živote by to malo zohľadňovať a nemalo by predstavovať únik pred zodpovednosťou ani obhajovanie užívania si bezbrehej slobody na úkor iných ľudí.

V duchu uvedených princípov chceme realizovať tento projekt.