Skip to Content

Prežívanie otvoreného vzťahu v monogamnej spoločnosti

ilustračné foto
Autor: 
otvorenevztahy.sk

Mária Vítková, študentka psychológie na Masarykovej Univerzite (Fakulta sociálních studií) napísala bakalársku prácu s názvom „Polyamoria  – subjektívne prežívanie otvoreného partnerského vzťahu v monogamnej spoločnosti“. Vďaka láskavému súhlasu autorky môžeme prácu, ktorej súčasťou sú autentické výpovede piatich respondentov, sprístupniť na našich stránkach.

Teoretická časť práce približuje základné evolučné, historické, psychologické  a sociálne vplyvy, ktoré pôsobili a pôsobia na utváranie podôb ľudskej sexuality a vzťahov. Autorka podrobuje skúmaniu najmä monogamiu, ako všeobecne prijatú spoločenskú normu v našom kultúrnom prostredí. Na záver teoretickej časti stručne popisuje alternatívne poňatie nemonogamného vzťahu – Polyamoriu.

Empirická časť je postavená na rozhovoroch s piatimi respondentmi, ktorí majú skúsenosť s otvorenými vzťahmi – traja muži a dve ženy, pričom vzorka zahŕňa dva partnerské páry. Ciele, ktoré si pri písaní práce autorka kládla, popisuje takto:

„Polyamorné, či otvorené vzťahy predstavujú fenomén, ktorý nie je v spoločnosti príliš viditeľný. Ak sa o ňom človek chce dozvedieť niečo viac, jediné informácie mu ponúkajú stránky polyamorných aktivistov a aktivistiek na internete, spolu so svojpomocnou literatúrou a príbehmi párov, ktoré majú skúsenosť s polyamoriou. Psychologických výskumov otvorených vzťahov a polyamorie nie je mnoho, a v našej stredoeurópskej oblasti chýbajú úplne. Cieľom môjho výskumu je túto medzeru aspoň z malej časti zaplniť.

Na základe teoretickej časti práce je jasné, že život v otvorenom vzťahu predpokladá porušenie spoločenskej normy monogamie, takže ľudia žijúci v takomto vzťahu tvoria marginalizovanú skupinu. Cieľ môjho výskumu teda možno zaradiť do kategórie „giving voice“, výskum poskytuje možnosť vyjadrenia subjektívneho prežívania tejto skupine ľudí. Výskumná otázka, ktorú si pokladám znie:

Ako prežívajú ľudia svoje polyamorné vzťahy v rámci monogamnej spoločnosti?

Očakávam, že sa mi podarí zachytiť subjektívne prežívanie ľudí, ktorí si stanovili vlastné normy fungovania partnerského vzťahu, podmienky, ktoré ich do takéhoto vzťahu doviedli, stratégie zvládania rozporu medzi ich vlastným poňatím vzťahu a diskurzom lásky a sexuality, ktorý ich obklopuje a ďalšie témy, ktoré pre nich v súvislosti s životom v takomto vzťahu budú relevantné.“

Celú bakalársku prácu si môžete stiahnuť tu.

Pekná praca, možno pozriet sa

Pekná praca, možno pozriet sa hlbšie na rodinne zazemie a nazory respondentom po prečítan práce a svoje príspevky doplnik s odstupom času. Už ako budúca PdD práca našej študentky.(aj zverejniť ako tu prácu,dakujem je to dobré)

Skvela praca, mozno do

Skvela praca, mozno do dalsieho skumania tejto temy by bolo fajn pozriet sa na rodinne zazemie a vzory respondentom ako aj vztahovu vazbu k rodicom;)