Skip to Content

žiarlivosť

Žiarlivosť a iné intenzívne pocity v otvorenom vzťahu - 1. časť

Poslané do
ilustračné foto
Autor: 
Tristan Taormino

Existuje mnoho teórií o láske a žiarlivosti. Cieľom tohto článku nie je všetky tieto teórie preskúmať a popísať. Jedna vec je však istá: Každý vzťah so sebou prináša otázky, ktoré je potrebné riešiť. Vzťahy nám na jednej strane  dávajú možnosť prežiť hlboké spojenie s druhým človekom, zažiť pocit intimity, bezpečia, porozumenia, spriaznenosti a nepodmienenej lásky. Na druhej strane, každý vzťah je malé laboratórium, v ktorom do jednej skúmavky vložíte dvoch (alebo viacerých) ľudí a uvidíte čo z toho spojenia vzíde – explózia, bublinky alebo iná podoba transformácie.

Vo vzťahu s druhým človekom sa dotýkame najcitlivejších miest nášho vnútra, otvárame staré rany, konfrontujeme svojich vnútorných démonov a zažívame snáď každú známu emóciu. Vzťahy môžu byť  ťažké, bolestivé a frustrujúce. V konečnom dôsledku nám poskytujú šancu meniť samých seba, svoje správanie, učiť sa, vnútorne rásť, stávať sa silnejšími a zrelšími ľuďmi. Príležitosť pre osobný rast je jedným z dôvodov prečo má zmysel všetka tá nesmierna energia a práca, ktorú vzťahy zväčša vyžadujú.

Žiarlivosť a iné intenzívne pocity v otvorenom vzťahu - 2. časť

Poslané do
ilustračné foto
Autor: 
Tristan Taormino

Niekedy sa za žiarlivosťou skrýva túžba vlastniť alebo kontrolovať svojho partnera. Ak ste typ, ktorý si robí nárok na svojich milencov a neradi sa o nich delíte s inými ľuďmi, môže byť otvorený vzťah pre vás veľmi náročná výzva. V jadre majetníctva sú dve presvedčenia: blízka osoba môže byť vašim vlastníctvom a nie je jej dosť na to, aby sa mohla deliť medzi viacerých ľudí. Inými slovami – ako sa opovažujete brať mi niečo, čo patrí iba mne? Obe presvedčenia sú veľmi problematické: ľudí nemožno vlastniť a to, že ste niekoho partnerom neznamená, že máte nárok na všetok jeho čas, energiu a lásku.

Opakom majetníctva a lakomosti je štedrosť a veľkorysosť. Slovami Raven Kaldera:
Ak ste štedrí, znamená to, že máte dostatok. Môžete mnoho dávať a napriek tomu sa necítite ochudobnení. Je to pocit božskej hojnosti, keď môžete otvoriť svoje ruky a čím viac dávate, tým viac sa cítite bohatí.

Compersion - Radovať sa z partnerovej radosti

Poslané do
ilustračné foto
Autor: 
Tristan Taormino

„Compersion“ je slovo v anglickom jazyku, ktoré zaviedli ľudia praktikujúci otvorené vzťahy. Za miesto jeho vzniku je považovaná komunita Kerista v USA. Obyvatelia Kerista pôvodne definovali slovo compersion ako „opak žiarlivosti, pozitívny pocit z partnerových intímnych radosti, ktoré zdieľa s ďalšími partnermi.“ Základná definícia tohto slova bola postupne rozširovaná o ďalšie aspekty:

- „zážitok radosti pochádzajúci z faktu, že partner prežíva radosť a to aj v prípade, keď zdrojom tejto radosti je ďalšia osoba.“

- „pozitívne pocity, ktoré v človeku vyvoláva vedomie, že jeho blízki a partneri spolu prežívajú lásku a radosť.“ 

- „emočný stav, počas ktorého sa stráca pocit ohrozenia a radosť z partnerovho šťastia sa stáva silnejšou, ako vlastné obavy.“

Žiarlivosť: pohľad do bezodnej priepasti - 1. časť

Poslané do
ilustračné foto
Autor: 
William Pennell Rock

Vzťahy a konkrétne žiarlivosť poskytujú jedinečnú príležitosť pochopiť dôkladne samého seba. Žiarlivosť je erupciou pripútanosti. Môže byť transformovaná iba prostredníctvom uvedomovania a pochopenia. Ak sa prostredníctvom uvedomovania dostávame k jadru tohoto fenoménu, prechádzame cez falošné očakávania a presvedčenia, predstavy a ilúzie, závisť, pocity viny, nízkej sebaúcty a obavy zo straty bezpečia.

V jadre žiarlivosti  je existenciálny problém, ktorý má čo dočinenia s falošnou predstavou a úzkostnou povahou ega. V povahe ega je snaha vlastniť. Preto sa všetkými silami bráni proti prázdnote. Keď spoznáme spôsob ako prijať prázdnotu v jej hĺbke, žiarlivosť a bolesť, ktorú spôsobuje pripútanosť, pominú.

Žiarlivosť: pohľad do bezodnej priepasti - 2. časť

Poslané do
ilustračné foto
Autor: 
William Pennell Rock

Ak prežívate lásku k druhému človeku alebo k Bohu, ponorte sa hlbšie do tejto lásky, ponorte sa k zdroju tejto lásky vo vašom vnútri, odovzdajte sa prežívaniu tohto pocitu a dovoľte vašej bytosti stať sa touto láskou.

Odvozdajte sa láske. Budujte svoju identitu na láske. Zrazu si uvedomíte, že nie ste človek, ktorý žiarli, že nie ste človek, ktorý má potrebu kontrolovať, nie ste človek, ktorý žije v strachu. Ste láska, ktorá zažíva samú seba v svojej hlbšej a hlbšej podstate.

Syndikovať obsah