Skip to Content

Naši predkovia v posteli

Poslané do
ilustračné foto

Na portáli civilizace.mys­teria.cz ktorý sa venuje predovšetkým histórii sú v niekoľkých článkoch zaujímavým spôsobom opisovené nielen sexuálne praktiky starých Slovanov ale aj ich pohľady na formovanie vzťahov a pod. Zdá sa, že naši slovanskí predkovia boli výrazne sexuálne slobodnejší ako sme dnes my. História odkrýva, že pravdepodobne vonkajšie vplyvy zmenili spôsob akým nahliada naša spoločnosť na sex a vzťahy medzi mužom a ženou. Takisto je možné pozorovať vyššiu mieru tolerancie voči „cudzoložstvu“, nemanželským potomkom… V mnohom by sme sa z histórie mohli poučiť i dnes.

Prajeme príjemné čitanie:

Sexuální život starých Slovanů I.
Sexuální život starých slovanů II.
Sexuální hrátky v předkřesťanské době
Cizoložství, věrnost, “nemanželské” děti a práva manželek
Předmanželský sexuální život a prosebné rituál