Skip to Content

Ľudské bytosti sú vo svojej podstate monogamné, tak nás stvorila príroda.

Vo svojej knihe The Myth of Monogamy: Fidelity and Infidelity in Animals and People jej autori David P.Barash and Judith Eve Lipton vyvracajú tento argument slovami: „V snahe zachovávať exkluzívnu spoločenskú a sexuálnu vernosť jednému partnerovi, monogamisti bojujú s najhlbšími evolučnými silami, ktorými vybavila evolúcia väčšinu stvorení, vrátane druhu Homo sapiens.“ Je dobre zdokumentovaný fakt, že veľká väčšina živočíšnych druhov sa nespráva monogamne. Medzi viac ako 4000 druhmi nájdeme v prírode iba pár desiatok, ktoré praktikujú sex s jediným partnerom alebo s ním ostávajú do konca života.