Skip to Content

Je vôbec možné v otvorenom vzťahu prežívať pocit skutočnej intimity?

Podstata intimity spočíva v schopnosti hlbšieho otvorenia sa pred druhým človekom, v schopnosti dôvery pri sprístupňovaní citlivejších oblastí svojej bytosti a v úprimnom stretávaní sa s partnerom na hlbšej úrovni bytia.

Monogamia automaticky nemusí vytvárať podmienky pre skutočne intímne a láskyplné partnerstvo, rovnako ako fungujúci nemonogamný vzťah nevytvára žiadne prekážky pre zdieľanie lásky a intimity. Ľudia žijúci v otvorených vzťahoch nekladú prekážky svojej intimite alebo láske, snažia sa iba kultivovať taký štýl vzťahu, ktorý im najviac vyhovuje.