Skip to Content

Znie to pekne, ale nie je termín „otvorený vzťah“ iba trochu uhladenejší názov toho, čomu obyčajne hovoríme „podvádzanie“?

Nie. Podvádzať znamená porušovať dohodu, zatajovať, klamať, predstierať niečo, čo nie je pravda. Ak robíte niečo, čo nemôžete povedať svojmu partnerovi, znamená to, že ho podvádzate.

Otvorený vzťah je pravým opakom – vyžaduje odhodlanie otvorene hovoriť o svojich túžbach, pocitoch, potrebách. A tiež odvahu nasledovať pravdu aj keď nie je akceptovaná spoločenskými normami.