Skip to Content

Tradičná rodina

Poslané do
ilustračné foto

Penn Jillette a Raymond Teller v ich televíznej show Penn & Teller: Bullshit! v časti s názvom „Family Values“ kriticky nahliadajú na hodnoty fenoménu zvaného tradičná rodina (muž + žena / deti).

Dokument nám poskytuje možnosť konfrontovať názory zástancov klasického modelu rodiny, sociálnych expertov, polyamory rodiny a iných modelov partnerských vzťahov.

Video je v pôvodnom anglickom znení.