Skip to Content

Niekoľko rád pre otvorené vzťahy

Poslané do
ilustračné foto
Autor: 
Wendy-O Matik

Na začiatku nového vzťahu je dôležitá úprimná komunikácia. Vzťahy sa môžu vyvíjať rôznymi smermi, takže premýšľajte o tom, čo od danej osoby naozaj chcete, čo ste naozaj schopní dať, čo očakávate. Diskutujte o vašich vnútorných potrebách s vašim novým priateľom/-kou alebo milencom/-kou a urobte si čas na vyjasnenie toho, kde sa nachádzate a akú važnosť prikladáte vašim či už krátkodobým alebo dlhodobým záväzkom.

Z osobných skúseností odporúčam, aby sa približne počas prvého roku vážneho vzťahu páry zamerali predovšetkým na budovanie dôvery s jedným partnerom. Pevné základy pre dlhotrvajúci vzťah sa budujú dlho. Redukovanie množstva sexuálnych partnerov je jeden zo spôsobov, akým sa dá v počiatočnom štádiu posilniť vzájomné puto, takže keď sa nakoniec rozhodnete vyskúšať nových milencov, budete mať niečo pevné a odolné, k čomu sa môžete uchýliť. Vy a váš partner budete mať pocit bezpečia, istoty a hlbšieho porozumenia toho, aké roly zastávate vo vašich životoch.

Počiatočné štádium

Pri vytváraní otvorených vzťahov sa pravdepodobne budete musieť postaviť vašim najväčším obavám, vyvierajúcim zo žiarlivosti, majetníctva, kontroly a závislosti, ktoré sú, ako nás učia, úplne prijateľné v “normálnom” vzťahu. Pozorujte vaše fóbie, neistoty a pocity viny. Skúmajte, odkiaľ prichádzajú, ako a prečo sa vytvorili, ako aj situácie, ktoré ovplyvnili vaše náhľady na vzťahy. Mnohé/-í z nás v sebe nesú fiktívne alebo falošné, spoločnosťou vytvorené koncepty vzťahov.

V zdravom, ideálnom vzťahu je potrebné pestovať vzájomnú prepojenosť a učiť sa spojeniu našej osobnej slobody milovať a túžby byť milovaným. Páry, ktoré sú spolu dlhší čas, sa cez emočný zmätok môžu dostať ľahšie, ak je zaistená základňa a ak obaja viete, že stojíte spolu na pevnej zemi.

Štruktúra dlhotrvajúceho vzťahu sa buduje po troškách, a istý čas trvá, kým sa prirodzene dopracujete do bodu otvorenosti – kedy sa dokážete deliť o milencov, sexuálne a intímne skúsenosti, či už spolu so svojim partnerom alebo nezávisle od seba. Čiastočne otvorený vzťah môže v začiatkoch znamenať isté obmedzenia pre mieru intimity s novými milencami. Napríklad, láskanie, bozkávanie a ľúbostné listy sú prijateľné, no sex alebo 2–3 noci v týždni nestrávené doma už nie, najmä ak bývate spolu.

Učte sa vyrovnávať s realitou a podstatou vzťahu tak, že budete aktívne uskutočňovať túžby svojho srdca, a zároveň dovolíte svojmu partnerovi spĺňať si svoje potreby  – nielen fyzické potreby, ale aj potrebu lásky, priateľstva, podpory atď. Je možné, že nastanú časy, keď sa partner/-ka uzavrie a nebude vedieť dávať. Aj keď to môže bolieť, treba to rešpektovať.

Kamarátsky systém

Kamarátsky systém je niečo, čo sme sa naučili ešte ako deti, ale častokrát ho zabúdame uplatňovať aj neskôr v živote. Blízky priateľ/-ka mimo vášho hlavného vzťahu alebo mimo okruh vašich milencov, zaručuje, že máte niekoho, kto vám pomôže dostať sa cez emočné krízy.  Jedna osoba nám zvyčajne nemôže splniť všetky naše potreby. V našom živote potrebujeme rôznorodých ľudí na rôznorodé interakcie. Obyčajne sa spoliehame na našich partnerov, ale pre vyliečenie našich emocionálnych jaziev je dôležité, aby sme mali aj iných blízkych priateľov, s ktorými môžeme zdieľať slabé chvíle. To, že sa obraciate k iným pre emocionálnu podporu a útechu, umožňuje ostatným, aby tu aj oni boli pre vás. Keď prevezmete zodpovednosť za vaše pocity, robíte prvý krok k učeniu, rastu a postupu. Nikto vám vašu bolesť nevylieči, patrí len vám. Zistite, čo potrebujete na to, aby ste sa cez ňu dostali a pohnite sa ďalej.

Praktické tipy

Ak rešpektujete dohodnuté hranice, budujete základ trvácnej dôvery, ktorá hrá kľúčovú úlohu v otvorenom vzťahu. Nasledujúci zoznam rád a tipov môže poslúžiť ako užitočná pomôcka pri budovaní dôvery v alternatívnom vzťahu. Každý pár si na začiatku musí určiť svoje vlastné pravidlá, aby sa vyhol prípadnej nedôvere a pocitom zranenia. Každý priateľ, milenec/-ka alebo partner/-ka si osobné hranice určí rôzne, takže ku akýmkoľvek radám pristupujte otvorene, nedogmaticky.

Praktizujte bezpečný sex

Správajte sa k svojmu telu a telám, s ktorými prichádzate do kontaktu, zodpovedne; závisia od toho naše životy.

Rešpektujte hranice priestoru

Debatujte so svojím partnerom o tom, čo je prijateľný a úctivý fyzický kontakt s ostatnými milencami, najmä v prípade, ak bývate v tom istom dome alebo byte. Rozprávajte sa o dovolených hraniciach intímneho alebo fyzického kontaktu v prípade, že sa partneri / milenci nachádzajú na tom istom mieste (napr. večierky, bary..). Keď na to príde, budete vedieť vymedziť, čo ešte áno, a čo už nie.

Napríklad, ak je váš partner/-ka alebo milenka/-ec na tej istej party, bude úplne v poriadku, keď sa budete objímať alebo baviť s oboma, no treba brať ohľad na to, ako vaše správanie a otvorené citové prejavy zapôsobia na city oboch.

Vyznačte si neutrálne územie a bezpečné, popr. posvätné priestranstvo, na ktorom ste sa dohodli. Napr. miesta, na ktorých je sex s inými partnermi nemožný (napr. posteľ partnera, dom, auto).

Pravidlo “24 hodín"

Toto pravidlo začalo platiť, keď sme s hlavným partnerom usúdili, že je nemožné niekoho dobre spoznať za menej ako 24 hodín. Usúdili sme, že prv, než si s niekým niečo začnete, musíte prediskutovať a odsúhlasiť veľmi veľa tém. Odporúčam, aby ste pred tým, než sa dostanete veľmi blízko, venovali dostatok času vzájomnému spoznávaniu, ujasňovaniu formy vzťahu, aký chcete mať. Je iba fér, že k novým milencom budete úprimní od samého začiatku a že ich nebudete držať v mylnej predstave, že váš hlavný vzťah je v procese rozpadu alebo že hľadáte ďalší hlavný vzťah a on/ona je na rade.

Je iba fér, že nový/-á milenec/-ka bude mať čas (niekoľko dní alebo týždňov) sa rozhodnúť, či sa s vami chce zapliesť.

Úprimnosť

Toto pravidlo sa vzťahuje ako na všetkých nových milencov, tak aj na vášho aktuálneho partnera/-ku. Úprimnosť by sme si nemali pliesť s brutálnou necitlivosťou. Môžeme si vybrať, či povieme „Prepáč, že som nezdvihla slúchadlo, nemala som po ruke mobil“ alebo „Mobil bol v nohaviciach, ktoré, keď sme spolu trtkali, zostali na zemi.“ Môžeme predsa podať niektoré veci spôsobom ohľaduplným k partnerovým citom a pochybnostiam. Sme predovšetkým citlivé stvorenia, a preto je dôležité dbať na slová, na ľudí, s ktorými trávite čas a rozhodnutia, ktoré robíte.

Žiadne lži

Neskrývajte ďalšie priateľstvá, milenky/-ov alebo partnerky/-ov. Nemusíte hovoriť o každom detaile, ale nikdy neskrývajte, kam a s kým idete a kedy sa vrátite. Keď už raz vykročíte na cestu lží, v budúcnosti sa stretnete s ešte hlbšou nedôverou.

Útecha a komunikácia

Všetci partneri/-ky, milenci/-ky, priatelia/-ky i náhodní/-é kamaráti/-ky na láskanie si zaslúžia čas na útechu a komunikáciu. Precvičujte v sebe aktívneho poslucháča. Čo vás trápi alebo znepokojuje, by ste si mali vydiskutovať pred tým, než to prepukne do zlosti alebo neistoty. Snažte sa udržovať „čisté“ kontakty. Učte sa prosiť o útechu. Neočakávajte, že vám niekto číta myšlienky. Vyčleňte si zvláštny čas na pomenovanie vašich potrieb, problémov alebo obáv. Desať minút pred odchodom do práce nebude stačiť na rozhovor o srdcových záležitostiach. Spravte si čas na zranené city, počúvajte, buďte láskyplní/-é, odolávajte neistotám, buďte povzbudiví a ochotní počúvať o bolestiach iných. Rozprávajte sa so svojím partnerom/-kou o tom, čo by ste chceli robiť s ostatnými a čo len s ním/s ňou. Nikdy nespochybňujte partnerove city.

Ak je to čo i len trochu možné, príjimajte múdre rozhodnutia, a nie tie urobené pod vplyvom hormónového ošiaľu. Rozprávajte sa o rizikových faktoroch, histórii vašich pohlavných stykov, pohlavne prenosných chorobách, znásilnení, zneužívaní, obmedzeniach v sexe, o tom, čo môžete a čo nemôžete fyzicky alebo emocionálne zvládnuť a ktoré veci spúšťajú strach alebo neistotu. Ak neobľubujete sex na jednu noc, vyjasnite si to. Sex nie je dobývanie. Buďte priami od začiatku. Určite nie je nikto z nás ochotný odhaliť všetky naše tajomstvá tomu, s kým sme flirtovali alebo rozprávali 10 minút. Vyčleňte si vhodný čas na „rozhovor“. Noví/-é milenci/-ky majú právo vedieť, či ste k „dispozícii", a čo to vlastne znamená. Je dôležité si vyjasniť zámery, motivácie a očakávania od tohto práve sa rodiaceho styku.

Načasujte si rozhovor tak, aby ste vy a váš/-a milenec/-ka boli dobre naladení a v stave sa rozprávať. Čas na taký rozhovor nie je, keď ste vystresovaní, na party alebo po milovaní.

Naučte sa milovať prostredníctvom komunikácie. Zdokonaľujte verbálne (a aj písomné) schopnosti. Budete prekvapení, ako sa silnými slovami dá dotýkať, hladiť, láskať a maznať bez čo i len toho najmenšieho fyzického kontaktu.

Drogy a alkohol

Závažné rozhodnutia, týkajúce sa sexuálnej intimity s milencom/-kou, robte s čistým vedomím a otvoreným srdcom, a nie s točiacou sa opitou hlavou. Zamyslite sa, koľko chybných rozhodnutí ste už urobili pod vplyvom omamných látok. Spýtajte sa sami/y seba, ako by ste sa asi cítili, keby váš/-a partner/-ka robil/-a rozhodnutia týkajúce sa intimity v takom stave.

Motívy

Vyhľadávajte v prvom rade priateľstvo a lásku. Podľa mňa, otvorené vzťahy fungujú z veľkej časti aj preto, že v srdci viete, že vo všetkých vzťahoch ide v prvom rade o hľadanie priateľstva a láskyplného kontaktu. Sebecké motívy a hormóny by ste mali držať na uzde, najmä ak ste veľmi sexuálny človek, veľa flirtujete alebo túžite po neustálom fyzickom kontakte s inými.

Súkromie

Nikdy sa nechváľte inými súkromnými, intímnymi stykmi vášmu/-ej partnerovi/-ke alebo iným milencom/-kám. Jednotlivé zážitky s rôznymi milencami/-kami sú len vaše. Nie každý partner/ka alebo milenka/ec si chce vypočuť alebo dokáže emocionálne zvládnuť detaily vašich pomerov. Mali by ste v predstihu prediskutovať, s čím ohľadne fyzickej príťažlivosti a sexuálneho obsahu vašich vzťahov sa budete s vaším/-ou partnerom/-kou alebo milenkou/-com deliť a s čím nie.

Pravidlo „z postele do postele“

Skúste sa vyhýbať skákaniu z postele do postele partnera/-ky a mileniek/-cov, a to aj emočne a fyzicky. Uistite sa, že máte dostatok času na spracovanie emócií, pocitov a na to, aby ste sa pohli ďalej. Skákanie z postele do postele môže spôsobiť zmätok. Aj keď je to asi očividné, ale medzi jednotlivými milencami sa osprchujte, opláchnite myseľ a telo, napíšte ľúbostný list, choďte na prechádzku – očistite myšlienky pred tým, než sa vrátite domov (alebo do postele) do objatia vášho/-ej partnera/-ky. Je to ohľaduplné gesto, ktoré si zaslúži – veď predsa, keď sme s milovanou osobou, chceme byť úplne s ňou.

Pravidelne aktualizujte a prehodnocujte všetky hranice

Upravujte vaše hranice, objavujte nové, pozmeňujte staré. Partnerky/-i, kamaráti/-ky a milenky/ci musia pravidelne diskutovať o tom, či sú tieto hranice funkčné, či netreba pridať nové alebo ich pozmeniť. Keďže naše vzťahy sa vyvíjajú, vyvíjajú sa aj naše potreby – naše hranice by mali odrážať tento vývoj.

Správajte sa k druhým tak, ako by ste chceli, aby sa správali k vám

Nechávajte odkazy

Aj keď sa to môže zdať otrepané, (ak žijete spolu) vždy nechávajte odkaz alebo zavolajte partnerovi/-ke, keď predpokladáte, že nebudete spať doma. Sme otroci zvyku, ak partner/-ka nedôjde domov, tak sa budeme strachovať. Ušetrite partnerov/-ky od toho, aby si lámali hlavu, či ste nažive a zavolajte im v akúkoľvek dennú alebo nočnú hodinu. Postupne sa to stane prirodzeným a aj vám odľahne, keď budete vedieť, že sú v poriadku. Vždy nechajte číslo, na ktorom vás partner/-ka môže zastihnúť, najmä ak žijete spolu. Voči svojmu partnerovi máte zodpovednosť, a síce odhodlanie žiť spolu aj v budúcnosti. Ak to beriete vážne, ponechaný odkaz alebo číslo vášmu/-ej partnerovi/-ke umožňuje  zastihnúť vás v prípade núdze, potreby útechy alebo niečoho ozaj dôležitého. Nakoniec aj vám umožňuje byť k dispozícii vášmu partnerovi, keď sa čokoľvek stane.

Nikdy nerobte nič zo zlosti

Nikdy nespite s niekým zo vzdoru ani z pomsty k partnerovi alebo milencovi.

Zdieľanie

Ak vás oboch priťahuje tá istá osoba, alebo ju/ho zdieľajte alebo nájdite taký spôsob, akým sa budete stretávať oddelene, aby si nikto nemusel vyberať. Od začiatku si dajte pevný záväzok, že tú osobu nenecháte vstúpiť medzi vás a vášho/-u partnera/-ku.

Priatelia na láskanie

Neexistuje niečo také, ako priveľa priateľov na láskanie.

Sex, sexuálny kontakt a dohodnutá intimita

Všetky sexuálne skúsenosti sú nedotknuteľné. Nájdtie si správny čas na prediskutovanie hraníc, týkajúcich sa všetkých aspektov sexuálneho správania, či už je to nevinné objímanie alebo bozkávanie až po styk alebo orálny sex. Môžu byť veci, ktoré nerobíš s milencami, ale len s hlavným partnerom a naopak. Rozhodnite sa, ktoré skúsenosti zatiaľ nebudete praktizovať so všetkými, debatujte o tom, čo môžete požadovať od partnerky/-a a ktoré veci vyžadujú svoj čas.

Z listu istej bisexuálky:

„Môjmu priateľovi ešte stále spôsobujú problémy moje sexuálne vzťahy s inými chlapmi. Neradi by sme kvôli tomu ukončili náš vzťah, a preto sme sa dohodli na tom, že budem mať sex len so ženami. Môžem sa pri tom túliť, bozkávať sa a byť vášnivá ako s mužmi. Chápem, že ešte stále sa snaží bojovať so žiarlivosťou. Vrátime sa k tomuto problému znovu, keď k tomu dôjde a zhodnotíme, či to funguje alebo nie. Proces opätovného zadefinovania a skúmania nášho vzťahu pre nás znamená neustálu diskusiu.“

Som silný zástanca práva milovať kohokoľvek, kdekoľvek, kedykoľvek a akokoľvek, no aj láskyplné vzťahy majú hranice, týkajúce sa intimity. Ide najmä o intimitu a sexuálny kontakt s blízkymi priateľmi/-kami alebo známymi a milencami/-kami vášho priateľa. V takých prípadoch si dávajte pozor – čo i len náhodné kroky v tomto smere môžu vyústiť do neprimeraného stresu, nepochopenia a ťažkých (ba až nezvrátiteľných) škôd medzi vami a vaším/-ou partnerom/-kou. Vytýčte si hranice pri niektorých ľuďoch, ak máte pocit, že ich prekročenie by mohlo ohroziť váš vzťah. Ja a môj partner sa snažíme podľa možnosti vyhýbať nadmerne žiarlivým ľuďom, lebo sme už s takým typom človeka jednu drámu zažili. Niektoré páry možno potrebujú hranice v prípade napr. členov/-iek kapely, najlepších priateliek/-ov, spolubývajúcich alebo rodinných príslušníkov/-iek.

Srdce si môže myslieť, že vie všetko najlepšie, no aj napriek tomu vám naozaj veľmi odporúčam komunikáciu a predchádzajúci konsenzus s vašou/-ím partnerkou/-om pred tým, než začnete uskutočňovať svoje túžby s niekým novým. Je to čas na trpezlivosť a rozoberanie vlastných túžob – zvážte následky svojho konania. Spýtajte sa samých seba, ako by ste znášali, keby sa váš/-a partner/-ka zaplietol/-a s vašou/-ím najlepšou/-ím priateľkou/-om. Možno to najprv bude bolieť, možno to na začiatku s najlepším priateľom bude trápne, možno sa budete cítiť ohrození/-é tým, že váš/-a partner/-ka sa bude rozprávať o vás, možno tajne závidíte vášmu/-ej partnerovi/-ke milencov/-ky. A možné je aj to, že rozšírené rodinné citové putá a vzájomné prepojenie nejakým nevysvetliteľným a kúzelným spôsobom všetkých zblížili.

Patríš iba sebe

Nikto nemôže vlastniť inú osobu. Nie si predsa sexuálny majetok, aby ťa ohradzovali, kontrolovali alebo monitorovali. Nikto nemôže držať pod zámkou telo alebo lásku niekoho iného. Konečným cieľom otvoreného vzťahu je milovať bez toho, aby sme druhého vlastnili.

Sokovia sa nepripúšťajú

Je veľmi dôležité, aby ste sa nedostávali do takých situácií, kde sú dvaja ľudia postavení proti sebe. K tomu, kto nie je schopný prijať a rešpektovať miesto vášho hlavného partnera, by ste mali pristupovať obozretne. To znamená, napríklad, že sa nebudete príliš zaplietať s niekým, kto pochybuje o vašich citoch k vášmu hlavnému partnerovi alebo s niekým, kto nie je schopný akceptovať hranice vášho vzťahu. Nemohla by som sa zapliesť intímne s niekým, kto nie je schopný akceptovať môjho partnera ako dôležitú a špecifickú zložku môjho života.

Majte sa radi

Čím radšej sa máte, tým je úroveň vašej sebaúcty vyššia. Urobte so samým sebou dohodu, že sa budete snažiť ľúbiť seba namiesto prenášania zodpovednosti za tieto pocity na niekoho iného. Prvým krokom k budovaniu sebadôvery je to, že sa o seba  budete aktívne starať, mať sa radi/-y a vychovávať sa. Napríklad ja lásku k sebe prejavujem tak, že sa po stresujúcom dni máčam v horúcom kúpeli a hýčkam svoje telo od hlavy až po päty; zdravo sa každý deň stravujem, starám sa o svoje bolesti a choroby, som k sebe dobrá, nežná a chodím cvičiť do telocvične. Sebalásku má každý zadefinovanú inak, takže buďte v tomto ohľade tvoriví.

zdroj:Redefining Our Relationships: Guidelines for Responsible Open Relationships (2002)

preklad Kristína Karabová

_____________­________________________­_________

Wendy-O Matik – O autorke

Wendy-O Matik je spisovateľka, autorka knihy Redefining Our Relationships: Guidelines for Responsible Open Relationships (2002), hovorkyňa a aktivistka viacerých polyamory aktivít a hnutí za sociálnu zmenu, prednášateľka, lektorka workshopov. Prednáša na univerzitách v Kalifornii, Brekeley, San Francisco, Oakland-e a iných.

Absolvovala politológiu na University of California a pracuje tiež ako štátom certifikovaný poradca v oblasti životného štýlu, výživy a redukcie stresu.

Viac informácii o autorke sa dozviete na jej stránke: http://www.wendyomatik.com/

důvěra, 24 hodin

Článek je zajímavý a hlavně poučný co se týče běžného soužití partnerů, člověk by čekal něco jinného. Některá pravidla mě zaujala například pravidlo 24 hodin a doporučení(možná je to spíše nutnost)budovat nejdříve důvěru. Osobně se domnívám, že někdy opravdu není ani deset let dost douhých na vybudování důvěry a proto si myslím že měřítka času jsou silně individuální a hlavně odvislá na předcházejících zkušennostech obou dvou. Sebelásku, ego vnímám jednoznačně jako překážku a domnívám se ža právě tantrik to zná velmi dobře. Každopádně autorčiny názory respektuji, co mě však zaráží jsou ty podivné komentáře. Čtu slovensky a píši česky a doufám že to nebude nikdo napadat, e-mail i z podobných důvodů nezveřejním.

vy nieste normalni, hanbite

vy nieste normalni, hanbite sa fuj

Preco nie?

Preco by neboli normalni?Vsak iba normalne siria pohlavne choroby,psychicke poruchy,zranuju svoje deti,zneuctuju sex a vynachadzaju normalne bezpecnostne pravidla-napriklad rusky na oral,gumene rukavice,potvrdenia od lekara a tak...Su v pohode-siria revoluciu vo vztahoch a buraju nas skostnateny,prehnity,moralizatorsky a predsudkarsky system.Kto urcuje co je norma?Ked sa dvaja dohodnu,ze sa vzajomne umlatia lopatami je to len ich vec,no nie?

aj to chces rozmenit na

aj to chces rozmenit na drobne, alebo si si len potreboval/a odplut, anonym bez hany?