Skip to Content

Plus7dní: Otvorený zväzok

Poslané do
ilustračné foto

V denníku Plus7dní (Číslo 19, 6. máj 2010, str. 92) bol uverejnený článok Otvorený zväzok, v ktorom dostal náš spolupracovník a prispievateľ „lubomier“ možnosť prezentovať filozofiu otvorených vzťahov.

V článku sa dočítate v krátkosti o základných princípoch polyamorie. Rámcovo poukazuje na časté mýty a dezinterpretácie vnímania otvorených vzťahov. Článok pojdenáva o žiarlivosti, vnímaní lásky a čiastočne načrtáva i praktické aspekty otvorených vzťahov.

tlačenej verzii článku patrí i vyjadrenie psychologičky PhDR. Evy Heftyovej o neopodstatnenosti žiarlivosti v partnerských vzťahoch.