Skip to Content

Za kyticu milencov - Stratégie pre zodpovedné otvorené vzťahy

Poslané do
ilustračné foto
Autor: 
Morning Glory Zell

Na úvod začnime s predpokladom, že čitateľ praktizuje alebo vníma koncept Otvorených vzťahov ako uvedomelý a milujúci životný štýl. Ak nepatríte do tejto kategórie, tento článok Vás pravdepodobne nebude zaujímať. Ak máte záujem dozvedieť sa základné informácie o Otvorených vzťahoch, je mnoho zdrojov ktoré sa oduševnene venujú témam ako manažment žiarlivosti alebo teóriam o tom, prečo je takýto životný štýl zdravý a pozitívny. Niektoré z týchto zdrojov uvádzam na konci článku.

Cieľom zodpovedného Otvoreného vzťahu je kultivovať hodnotné, dlho trvajúce, kompletné vzťahy, ktoré sú zakorenené v hlbokých vzájomných priateľstvách.
Aké elementy tvoria úspešný Otvorený vzťah? Celý svoj dospelý život som prežila v dvoch Otvorených manželstvách (so súčasným Primárnym partnerom som v čase písania tohoto článku 16 rokov), videla som mnoho ideí a experimentovala som s rôznymi princípmi, ktorých cieľom bolo dosiahnuť, aby tieto vzťahy vyhovovali všetkým zúčastneným. Je toho mnoho, čo rôzni ľudia očakávajú od vzťahov. Aj napriek tomu existujú niektoré spoločné elementy, ktoré „udržujú oheň“ a ktoré musia existovať, aby otvorený vzťah a všetky jeho zložky dlhodobo fungoval. Volajme ich „Pravidlá spoločného putovania“.

Hľadáš odpoveď ako to bude ďalej –
so mnou a s ňou alebo s Tebou a mnou…
Sedíme tu obaja, vejú Ti dlhé vlasy,
žiaria oči a Tvoje myšlienky pokojne plynú…
Pýtaš sa ma – Čo bude teraz s nami,
keď Ťa milujeme obidve ?
Ja milujem Vás tiež -  nie je dôvod,
prečo by sme nemohli byt traja…
    „Triáda“ David Crosby


Pravidlá spoločného putovania

Prvé dve sú najzákladnejšie. Nikdy som nestretla nikoho kto mal vážne a zdravé Otvorené manželstvo a nedbal by na tieto dva princípy. A to sú: Úprimnosť a otvorenosť. Klamanie viacerým sexuálnym partnerom alebo predstieranie, že každý z nich je „jediná pravá láska“ je veľmi povrchný a sebecký spôsob života.

Sú manželstvá, v ktorých jeden z partnerov prehlási: „Pokiaľ ma podvedieš, nechcem o tom nikdy vedieť“. Domnievam sa, že ľudia to môžu brať ako tichý súhlas, tak isto ako keď dieťa začne pravdu zatajovať, keď mu rodič povie: „Nech Ťa nikdy nevidím urobiť toto a tamto!“. Bez absolútnej úprimnosti, obzvlášť v sexuálnej oblasti je vzťah stratený. V niektorých Otvorených vzťahoch majú partneri dohodu nepreberať do detailov vedľajšie vzťahy, musí však existovať určitá základná úprimnosť a dohoda o existencii iných vzťahov a o dôležitosti ich udržiavania.

Nasledujúci princíp je fundamentálny:

Všetci zúčastnení vo viacerých vzťahoch musia plne a z vlastnej vôle prijať záväzok k takémuto životnému štýlu. 

V situácii, keď jeden partner hľadá polygamiu a iný trvá na monogamii alebo to veľmi vyžaduje, nebude vzťah fungovať, pretože je prítomný fundamentálny konflikt, ktorý nedovolí vzťahu prosperovať. Skôr alebo neskôr sa musí jeden z nich vzdať svojich požiadaviek a prispôsobiť sa druhému. Pravda je taká, že v tejto oblasti mávajú ľudia vyhranené preferencie.

Muži sú polygamní, ženy sú monogamné?

Jediný dôvod prečo takto zmiešané manželstvá fungovali je, že existovalo silné tabu vytvorené náboženstvom/štá­tom, ktoré odmietalo iné možnosti ako monogamiu. V patriarcháte boli  mužské porušenia tejto normy čiastočne prehliadané, zatiaľ čo porušenie tejto normy zo strany žien bolo tvrdo trestané  - často smrťou. Prvý zaznamenaný zákon segregujúci práva pohlaví bol v starom kódexe Urukagina z roku 2400 p.n.l., ktorý bol namierený proti ženám praktizujúcim polyandriu (mnohomužstvo), pričom v prípade jej odhalenia ukladal ženám rozbitie zubov tehlami. V súčasnosti, keď sú spoločenské pravidlá voľnejšie (aj keď štát stále udržiava zákony proti hromadnému manželstvu), sú muži aj ženy slobodnejší v skúmaní alternatívnych preferencií a vzťahy sú viditeľne vo fáze zmien.

Keď som prvý krát stretla môjho súčasného primárneho partnera a zaľúbila sa do neho, dokázala som i napriek prvotnému poblázneniu povedať: „Ľúbim Ťa, ale dúfam, že budeme môcť mať Otvorený vzťah, pretože nie som vhodná na monogamiu a bola by som veľmi nešťastná v monogamnom vzťahu.“ Otter bol šťastný, keď to počul a neskôr mi povedal, že nemal odvahu navrhnúť to prvý, pretože sa bál straty mojej lásky.

Mnoho vzťahov je postavených na schéme „polygamný-monogamná“. Myslím, že čím skôr sa s touto otázkou začneme zaoberať, tým má vzťah väčšiu šancu na prežitie. Minimálne to znamená rýchlejší a jemnejší koniec romantiky, ak nie je možné uzavrieť základnú dohodu o podobe vzťahu. Úprimnosť a vôľa sú základne stavebné bloky, ktoré musia rešpektovať všetci partneri pri budovaní Otvoreného vzťahu. Každý vzťah profituje z dodržiavania základných princípov.

Nikdy nedávaj energiu do Sekundárneho vzťahu, pokiať je v konflikte s Primárnym.

Toto musí byť základný kameň, inak sa môže Primárny partner eventuálne stiahnuť.

Problém s týmto pravidlom nastáva, ak obaja partneri nie sú rovnako naklonení otvorenosti vo vzťahu, čo môže vyvolávať aj ďalšie nezhody. Správanie oboch sa v dôsledku toho môže stať plné nečestnosti a zakrývaných monogamných praktík. Ak takéto správanie dlhšie pretrváva, je to príznak fundamentálneho problému so základnými princípmi.

Ďalšie pravidlo je bezpečnostná poistka pre čistotu a vytrvalosť Primárnych vzťahov. Výborný nápad pre Primárnych partnerov je mať dohodnuté signály alebo formálnu frázu, ako slušnú žiadosť Primárneho partnera na odloženie alebo zrušenie vedľajšieho stretnutia. Tento spôsob sa používa najmä v prípade, keď jeden z primárnych partnerov pociťuje potrebu vložiť viac energie do primárneho vzťahu s cieľom jeho prehlbovania a kultivovania. Tieto ritualizované žiadosti môžu predísť konfliktnej konverzácii a znižujú negatívny emocionálny náboj. 

Teritoriálna žiarlivosť nemá miesto v otvorenom vzťahu, ale kvôli rôznym sporom môže vzrásť situačná žiarlivosť, napríklad – keď sa niekto z partnerov cíti zanedbávaný. Očividne najlepším liekom pri zanedbávaní je sústrediť pozornosť na to čo bolo zanedbávané; vzťah prosperuje vtedy, keď sa všetci partneri cítia silní a sú vzájomne pozitívne naladení. Z takéhoto silného a zdravého jadra je potom možné rozširovať lásku na ostatných.

Včas konzultujte s Primárným partnerom, že hodláte vstúpiť do dlhodobejšieho Sekundárneho i sexuálneho vzťahu. Je potrebné, aby Primárny partner  potvrdil novú osobu a mal s ňou príjemné vzťahy, v žiadnom prípade by sa nemal cítiť ohrozený. Nič tak rýchlo neskazí vzťah ako nová osoba, ktorá je nepriateľská a netaktná voči Primárnemu partnerovi. Na druhej strane, najmilší ľudia v mojom živote sú tí milenci, ktorých môj Primárny partner priviedol domov, aby sa stali našimi spoločnými dlhodobými priateľmi.

Podľa toho, ako často je toto právo veta používané, môžeme overiť rovnováhu vo vzťahu. Ak je stále využívané iba jednou osobou,  je to z princípu nefér a sú to symptómy problému, ktorý je potrebné riešiť. Ak nie je bezvýhradne dodržiavané pravidlo úprimnosti, právo veta sa dá zneužívať. 

Iné pravidlá sa môžu použiť pri „one-night-stand“ (pomer na jednu noc)  alebo pri krátkodobých vzťahoch. Na „one-night-stand“ netreba pozerať zo zamračenou tvárou, môžu to byť pamätné zážitky, i keď niektorí Primárni partneri považujú takéto úlety za príliš riskantné. Niektorí ľudia naopak cítia, že takéto udalosti prinášajú korenie do života – obzvlášť vítané počas služobných ciest alebo iného núteného odlúčenia.

Každý potenciálny milenec má byť okamžite oboznámený o existujúcom Primárnom vzťahu, aby plne pochopil primát existujúceho vzťahu. Žiadne schovávanie obrúčky! Sekundárni milenci majú právo vedieť, kde skutočne stoja a nemôžu mať falošné ilúzie alebo svoje vlastné tajné plány. Ak milenci v skutočnosti hľadajú monogamný vzťah, nebudú dlhodobo spokojní v roli Sekundárneho vzťahu a je lepšie pre nich samých si to uvedomiť skôr, než sa komukoľvek ublíži.

Ak sa Sekundárny partner začne správať deštruktvíne voči Primárnemu vzťahu, Primárny partner môže požiadať toho druhého, aby ukončil ohrozujúci Sekundárný vzťah. Je múdre používať toto veto iba počas prvotného formovania Sekundárneho vzťahu, neskôr by mali byť akékoľvek ťažkosti riešené spoločne. Nakoniec, to čo robíme je vytváranie rozšírených rodín založených na jednoduchom fakte, že milenci sú si bližší než priatelia. 

Zostať zdravý

Pohlavné choroby sú tŕňom na erotickej ruži lásky už po stáročia, ale len nedávno tento tŕň vytvoril smrtiaci jed. Ak majú otvorené vzťahy prežiť, je nutné požadovať úprimnosť, ktorá nestrpí žiadne skrývanie v otázkach zdravia a bezpečnosti. Otvorený vzťah vyžaduje neotrasiteľnú vieru v nášho Primárneho partnera a veľmi vysokú mieru dôvery voči každému Sekundárnemu a iným vzťahom. 

Nedávne štúdie zozbierali zarážajúce štatistiky: viac ako 80% opýtaných mužov a žien našej populácie odpovedali, že by klamali potenciálnemu sexuálnemu partnerovi či niekedy mali herpes alebo inú sexuálne prenosnú chorobu. V tomto prípade klamstvo jedného môže mať hrozivé následky pre všetkých. Ak má niekto v súčasnosti pocit, že absolútna úprimnosť „už nie je romantická“, ženie ostatných do nešťastia a takéto osoby môžu so sebou stiahnuť aj mnoho iných nevinných ľudí kvôli ich slabému úsudku.

Na zvládanie takejto miery rizika vznikol systém, ktorý voláme „Kondómový zväzok“. Funguje nasledovne: sex bez kondómu možeš mať iba s členmi tvojho Kondómového zväzku. Všetci členovia tohto zväzku musia použiť kondóm s milencom mimo tento zväzok. Kondómový zväzok začína absolútnou dôverou Primárnych partnerov. Dlhodobí Sekundárni milenci sa môžu pripojiť spoločnou dohodou oboch Primárnych a všetkých sekundárnych, ktorí sú zúčastnení. Ak sa osoba „potkne“ a má nechránený styk mimo zväzok, musí absolvovať dlhé obdobie karantény – musí sa dať testovať na sexuálne prenosné choroby,  a až po spoločnom konsenze ostatných členov bude prijatý späť. To isté je treba prejsť, pokiaľ sa kondóm pretrhne počas súlože s partnerom mimo zväzok.

Dodržiavanie Kondómového zväzku a Pravidiel spoločného putovania sa môže na prvý pohľad zdať príliš náročné a mierne umelé. Tieto pravidlá a záväzky sa vyvinuli na ceste zaplavenej slzami a posiatej zlomenými srdciami. Alternatívne vzťahy sa dajú naplniť hravosťou a radosťou, ale nie je to iba hra a najmä – ostatní ľudia nie sú hračky. Odmena za námahu, ktorú stojí vybudovanie otvoreného vzťahu je tak úžasná, že si osobne dnes už neviem predstaviť žiť iným spôsobom.

Mám pocit, že životný štýl otvorených vzťahov je avantgardou 21. storočia. Rozšírené rodiny sa stávajú predmetom širšej akceptácie, popri tom ako sa monogamný jadrový systém rodiny rozpadá pod tiažou sériových rozvodov. V mnohých smeroch rozšírené rodiny imitujú multi-generačné rodiny z časov pred Hospodárskou Revolúciou, ale sú lepšie, pretože miera pripútanosti je dobrovoľná, slobodná, zakorenená v úprimnosti, férovosti, priateľstve a spoločných záujmoch. Koniec koncov, Eros je primárnou silou, ktorá zjednocuje život vo vesmíre; takže musíme byť kreatívni v spôsoboch ako túto silu využijeme. V ideálnom prípade môžeme vyvinúť nové a vhodné riešenia na naše problémy a urobiť ostatných i nás samotných šťastných.

Čarovné slová sú tie isté:  Dokonalá Láska a Dokonalá Dôvera.

zdroj: Green Egg #89, Beltane 1990
do slovenčiny preložil Ľubomír Harmanovský


_____________­________________________­_________

Morning Glory Zell – O autorke

Morning Glory je od konca 60. rokov aktívna v neopohanskom hnutí, venuje sa šamanizmu, štúdiu teológie, písaniu, vydavateľskej činnosti a vedeniu workshopov. V roku 1974 sa zosobášila s Timom Zellom, spoločne vydávali časopis Green Egg Magazine, v roku 1984 spoluzakladala organizáciu Ecosophical Research Association, ktorej cieľom je hľadať pravdu ukrytú v ľudských mýtoch. Viac informácií o autorke sa dočítate napr. v článku na Wikipedii.

_____________­________________________­__________

Ďalšie odporúčané čítanie:

·         Deborah Anapol, A Resource Guide for the Responsible Non-Monogamist (Sprivodca zdrojov pre zodpovednú nemonogamiu), $15 from Intinet Box 2096, Mill Valley, CA 94942.

·         The New Faithful: A Polyfidelity Primer (Základy polyfidelity), $8 from PEP, Box 5247, Eugene, OR 97405. See Below.

·         Loving More je projekt vytovril Ryam Nearing, ktorý založil produkčnú spoločnosť na podoru vzdelávaniu o polyfidelity (Polyfidelitous Educational Productions (PEP)). Po 10 rokoch vydávania časopisu a usporiadavania konfrenecií, „Loving More“ bol založený aby rozšíril sieť a vydávateľske snahy PEP. Pôvodne ho spoločne viedli Deborah Anapol a Ryam ako „Hojný Inštitút Lásky“ (Abundant Love Institute). Deborah odišla a Ryam teraz znovu vytvoril a manžuje Loving More s jej partnerom Brettom Hillom. Loving More vydáva Loving More Magazín - jediný magazín exkluzívne venovaný témam viacerých partnerov. Takisto distribuujú Ryamovu knihu Loving More – Základy polyfidelity, hosťujú konferencie a workshopy, a chovajú sa ako refrenčný zdroj a verejné fórum pre polyamory hnutie.

Kto su vsetci zucastneny???

Kto su "vsetci zucastneny"??? Ratate s tym,ze na kazdom styku a jeho nasledkoch su zucastnene aj deti pocate pri tomto akte,ale aj okolie pre ktore ste prikladom ? Kazdy skutok ma dopad na celu spolocnost!!!Nic nie je izolovane od celku.Vraj "trne"na ruzi volnych vztahov iba nedavno vytvorili smrtiaci jed...Smrtelne pohlavne choroby tu boli od nepamati a budu tu do vtedy pokial nezavladne cista monogamia(asi do konca sveta).A tie"Kondomove zvazky" su vlastne,akesy rytierske rady...Rad Kondomoveho Bratstva tymto prijima za clena XY,ktory sa preukazal lekarskou spravou a bude plnit nase svate stanovy a uzivat pri kazdom styku mimo bratstvo kondom,rusku na oral,gumene rukavice a lubrikant na vodnej baze!Prisahaj na Velky Kondom...

dobrý komentár a dodám k tomu úprimne

Najprv ma niektoré veci na tejto stránke vyslovene naštvali-i keď iné dávajú zmysel-to teraz nebudem rozoberať ktoré, ale naštvalo ma to lebo som si hneď predstavila, akých ľudí bude toto priťahovať, a časom sa ukázali moje predpoklady ako správne. Priťahuje to psychopatov, ktorí chcú realizovať svoje úchylky, a skrývajú sa za rôzne filozofické drísty. Tak v prvom rade, keď chce mať niekto viac partnerov, nech sa preboha vie podla toho gentlemansky správať a nech je natolko zabezpečený. A aJ PáN, KTORý TOTO ZALOžIL,by mohol mať trochu súdnosť, akým ženám dáva návrhy, lebo to je nemysliteľné, aby niektoré ženy sa jemu hodili do placu. Najprv rozprával, že on každú nebalí, tak som si myslela že dobre. Až do chvíle, kým mi nenapísal, či necítim tiež tú jemnú príťažlivosť, a že veď predsa nemôžem poprieť že medzi nami niečo je. Pozerala som na to, že veď on je odtrhnutý od reality. Už nevie, akú métu by si stanovil. A to som najprv chcela o ňom hovoriť v dobrom. To, že musel brať drogy a užívať marihuanu, to je na ňom vidno na prvý pohľad, oni vyzerajú všetci rovnako, to som si všimla keď som ho pred rokmi prvý raz videla, ale dobre je to jeho vec. Len je mi z takých ľudí hneď nepríjemne a vyhýbam sa im. Ono kopu vecí sa dá vyčítať z tváre. Ale teraz ukázal, že je ešte aj manipulátor.

heh,

stale lepsie ako prisahaj na neviditelneho muza ;)