Skip to Content

Tvrdý oriešok - Kresťanstvo a Swingers

Poslané do
ilustračné foto
Autor: 
David Alexander

Wow, toto bol ale pár! Boli sme nováčikovia, mali sme za sebou len zopár skúseností z klubov. V klube sme stretli aj ich a perfektne to do seba zapadlo. Na parkete sme to riadne rozpálili a napokon sme skončili na hotelovej izbe.

Súhlasili sme, že sa opäť stretneme a navečeriame sa spolu. Konverzácia plynula ľahko. Boli zábavní, profesionálni a sexi. Ona si obliekla koktailové šaty, ktoré boli komplimentom pre jej (ako som už vedel) dokonalú postavu. On bol tiež tip-top nahodený a jeho neskrývané sebavedomie a ľahký, nenútený humor v mojej žene rozochveli všetky struny. Ako sme sa rozprávali, flirtovali a kradmo dotýkali pod stolom, moja myseľ vzrušene zablúdila tam, kde by mohol tento večer skončiť.

Potom, ako odpoveď na nevinnú poznámku mojej ženy, prišla jeho otázka. „Vy nie ste kresťania, či hej?“

Stuhol som. Odpoveď na otázku bola a je „áno“. Ale bál som sa, že keď to poviem, bude ma to niečo stáť. Bol to sexi, inteligentný a zábavný pár. Chémia medzi nami bola úžasná. A boli sme dosť veľkí nováčikovia na to, aby sme si mysleli, že taký pár medzi swingermi len tak nenájdeme.


Oni vedeli, že sme swingeri. Teraz chceli vedieť, či sme aj kresťania. Môžeme vôbec byť jedno aj druhé? Vždy som počúval ako všetko okrem misionárskej polohy s manželkou je hriech. A že pokiaľ si kresťan, mal by si urobiť všetko pre to, aby si nehrešil. Takže keď sme sa začali zaoberať swingingom, preštudoval som si, čo biblia naozaj vraví o sexe. Bol som šokovaný tým, čo som zistil, pretože to bolo v rozpore s mnohým, čo som o kresťanskej teológii počul:

„Jednoducho povedané, podľa biblie žiadne sexuálne praktiky dohodnuté medzi dospelými nie sú hriešne.“

Po prvé, biblia nehovorí nič o masturbácii alebo orálnom sexe. Jediný sexuálny akt, ktorý je jasne odsudzovaný je znásilnenie.

A je v nej veľa pasáží o tom, aký je sex skvelý. Mnoho a mnoho. Starý Zákon je plný pojednaní o zázraku a vzrušení sexu a opakovane zdôrazňuje dôležitosť zdravého sexuálneho života pre šťastie. Nájdete tam (často dosť detailné) opisy sexu medzi rovnakým pohlavím, skupinového sexu, predmanželského a mimomanželského sexu, polyamorie a hromady ďalších swingingu podobných praktík. My sme si tieto veci nevymysleli.

Vedel som, že moja žena chce skúmať svoju bisexualitu. A hádajte čo – tiež je to v poriadku. V celom Starom Zákone sú iba štyri verše priamo sa vyjadrujúce k homosexuálnemu sexu, čo naznačuje, že táto téma bola v tom čase relatívne nedôležitá. Zistil som, že dobre známa pasáž z Leviticusa, ktorá zdanlivo homosexuálny sex zatracuje, je výsledkom nesprávneho raného prekladu. Správne preložená v skutočnosti iba uznáva, že taký sex bol v ich kultúre bežný (bežnejší než v našej). Je prinajlepšom nepresné používať Sväté písmo na odsúdenie styku medzi rovnakými pohlaviami.

V kontraste s postojom k homosexuálnym stykom biblia jednoznačne zavrhuje cudzoložstvo, ale iba ako porušenie vlastníckych práv. V biblických časoch bolo cudzoložstvo definované ako sex s cudzou manželkou alebo konkubínou bez vedomia jej muža, nie ako mimomanželský sex. Vlastne, v Starom Zákone je niekoľko prípadov, kde je mimomanželský sex prezentovaný ako chvályhodný počin, alebo je dokonca požadovaný rituálnym zákonom, pokiaľ je to s povolením. Mať povolenie je najzákladnejšia zásada swingingu, takže tento životný štýl nemôže byť cudzoložstvom, ako je toto definované v biblii.Keď sa pozrieme na Nový Zákon, Ježiš Kristus nehovoril o sexe nič. To si zaslúži opakovanie:  Ježiš Kristus nehovoril nič o sexe. Takže keď ho chceme nasledovať, nemáme žiadne zvláštne inštrukcie, čo môžeme a nemôžeme v spálni robiť; skôr by sme mali prispôsobiť naše sexuálne zvyklosti jeho odkazu viery, nádeje a lásky. Každopádne môžeme byť súčasťou hnutia a pritom sa usilovať o súlad medzi našimi činmi a uvedenými troma kvalitami.

Niektoré z Pavlových spisov boli používané na ospravedlňovanie teologického sexuálneho útlaku. Ale pri ich čítaní by sme mali mať na pamäti dve veci. Po prvé, Pavol bol teológ, ako Svätý Augustín alebo C.S. Lewis alebo kňaz, ktorý žije na vašej ulici. Jeho spisy sa často chápu ako evanjelium, aj keď ním nie sú. Navyše, máme iba niektoré z jeho listov a je nemožné porozumieť, čo sa snažil povedať bez poznania kontextu. Mnoho z jeho často citovaných sexuálnych odsúdení je úplne vytrhnutých z kontextu.

„V biblických časoch bolo cudzoložstvo definované ako sex s manželkou či konkubínou iného muža bez jeho súhlasu, nie ako mimomanželský sex.“

Nanešťastie, prevládajúca kresťanská teológia bola nekompatibilná so zdravou sexualitou po taký dlhý čas, že mnohí swingeri pri myšlienke na interakciu s kresťanmi cúvnu. Takže, keď ponad stôl zasvišťala otázka „Vy nie ste kresťania, či hej?“, v mojej hlave to prudko vírilo úvahami. Tento pár mal pre nás veľkú hodnotu. Nechceli sme ich stratiť. Pozrel som naňho a krátko aj na jeho ženu. Moje oči narýchlo zablúdili k jej nádhernému poprsiu, perfektne orámovanému poctivým výstrihom. Odpovedala oslnivým úsmevom. Zmienil som sa o tom, že sme ich nechceli stratiť?

Ale nakoniec som nemal na výber. Veľa vecí z Ježišovho učenia je nejednoznačných a ťažko interpretovateľných. Ale mnoho nie je a jednou z tých vecí je, že nesmieme nikdy zapierať, keď sa nás pýtajú, či ho nasledujeme. Keď sme si vybrali vzťah so stvoriteľom prostredníctvom Ježiša, táto voľba musí byť verejná a neochvejná.

So srdcom v hrdle som povedal „áno“. A nič sa nestalo. Konverzácia pokračovala. Dojedli sme. Šli sme tancovať a potom na hotel. A potom… veď viete. Sme dodnes priateľmi.

V ten večer som sa naučil dôležitú lekciu. Naučil som sa, že môžem vyjadriť svoje náboženské presvedčenie v rámci komunity a stále byť akceptovaný.

Toto je veľmi dôležitá téma, pretože ako kresťanom nám prikazujú šíriť dobré zvesti o božej láske a  odpúšťaní, a predsa mnoho ľudí cíti, že nemôžu byť kresťanmi a súčasne mať šťastný sexuálny život. Zistil som, že je to možné. Tak ako v swingerskom hnutí, aj v kresťanstve je miesto pre každého. Keď mi neveríte, mrknite sa na to sami. Uvidíte.

zdroj: online magazin Kasidie, autor: David Alexander

(autor sa stal kresťanom pred desiatimi rokmi. Swinging začal praktikovať pred šiestimi rokmi. Svoje roky života, ktoré mu ostávajú, by chcel venovať snahe byť dobrým kresťanom a zároveň zdokonaľovať swinging životný štýl.)

preklad: memfer

V tomto geniálnom článku je

V tomto geniálnom článku je vidieť v priamom prenose ako sa ospravedlňujú činy a skutky tak, aby som som vyzeral sám pred sebou dobre:-). Ďakujem za túto ukážkovú prezentáciu svojho ega a zmysel pre detailné prevedenie do praxe. Skutočne som sa pri tomto celkom dobre zasmial :-).

Počuli ste, že bolo povedané:

Počuli ste, že bolo povedané: Nescudzoložíš! No javám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci. ( Mt 5,27 - 29)
No javám hovorím, každý kto prepustí svoju manželku, okrem prípadu smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu, a kto si vezme prepustenú ženu cudzoloží ( Mt 5 32 -33)
On opovedal: Nečítali ste, že Stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril a povedal: Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele? A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. ( Mt 19, 4 - 6)
Lebo sú ľudia neschopní manželstva, pretože sa takí narodili zo života matky, iných takými urobili ľudia a iní sa takými urobili sami pre nebeské kráľovstvo. Kto to môže pochopiť, nech pochopí. ( Mt 19, 12)
Nech teda nevládne hriech vo vašom smrteľnom tele, žeby ste sa poddávali jeho žiadostiam, ani nevydávajte svoje údy hriechu za nástroj neprávosti, ale oddajte sa Bohu ako živí, čo vstali z mŕtvych a svoje údy dajte Bohu za nástroj spravodlivosti. ( Rim 6, 12 - 14)
Ale hriech som poznal iba skrze zákon: veď by som nevedel o žiadostivosti, keby zákon nehovoril: Nepožiadaš!" Ale hriech, keď sa mu naskytla príležitosť, skrze prikázanie vzbudil vo mne všetku žiadostivosť, lebo bez zákona bol hriexh mŕtvy. ( Rim 7, 7-9)
Vieme, že zákon je duchovný, ale ja som telesný, zapredaný hriechu. Ani nechápem, čo robím, lebo nerobím to, čo chcem, ale robím to, čo nenávidím. ( Rim, 7, 14 -16)
Lebo tí, čo žijú podľa tela, zmýšľajú telesne, ale tí čo žijú podľa Ducha, zmýšľajú duchovne. A zmýšľať podľa tela je smrť, kým zmýšľať podľa Ducha je život a pokoj. ( Rim 8 5-7)
Láska nech je bez pretvárky. Nenávidte zlo, lipnite k dobru. ( Rim 12, 9-10)
Žime poestne ako vo dne, nie v hýrení a opilstve, nie v smilstve a necudnosti, nie v svároch a žiarlivosti, ale oblečte si Pána Ježiša Krista, a o telo sa nestarajte podľa jeho žiadostí. ( Rim 13, 13-14)
Ba počuť aj o smilstve medzi vami, a o takom smilstve, o akom ani medzi pohanmi nepočuť ( 1 Kor 5, 1-2)
Napísal som vám v liste, aby ste sa nestýkali so smilníkmi. ( 1KOr 5, 9)
Nemýľte sa: ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani chlipníci, ani súložnici mužov, ano zlodeji..... nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. ( 1Kor,6 9-10)
Všetko smiem. Ale nie všetko osoží. Všetko smiem. Ale ja sa ničím nedám zotročiť... Ale telo nie je na smistvo, lež pre Pána a Pán pre telo. ( 1Kor6, 12-14)
varujte sa amilstva! Každý hriech, ktorého by sa človek dopustil, je mimo tela, kto smilní, hreší proti vlastnému telu. A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás... ( 1 Kor 6, 18-20)
Dobré je, keď sa muž nedotýka ženy. Alw vzhľadom na nebezpečenstvo smilstva nech má každý svoju ženu a každá svojho muža. ( 1 Kor, 7 1 - 2)
Smilstvo a akákoľvek nečistota lebo lakomstvo nech sa ani len nespomenú medzi vami, ako sa patrí na svätých, ani mrzkosť, ani hlúpe reči a nepístojné žarty, lebo sa to nesluší, radšj vzdávajte vďaky. Lebo uvedomte si a pochopte, že ani jeden smilník, ani nečistý , ani chamtivec...( Ef 5, 3-5)
Muži, milujte svoje manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom... ( Ef5, 25 - 27)
Lebo to je Božia vôľa, vaše posvätenie, aby ste zdržiavali smilstva a aby každý z vás vedel mať svoju nádobu vo svätosti a v úcte, nie v náruživej žiadostivosti ako pohania, ktorý nepoznajú Boha ( 1 Sol 4, 3-5)
Manželstvo nech majú všetci v úcte a manžeslké lôžko nepoškvrnené, lebo smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť Boh. (Hebr 13, 4- 5)
Lebo každé telo je ako tráva a všetka jeho sláva ako kvet trávy. Tráva uschne, kvet opadne, ale Pánovo slovo trvá naveky. A to je slovo, ktoré sa vám zvestovalo. ( 1Pt 1, 24-25)

LÁSKA JE TRPEZLIVA, LASKA JE DOBROTIVA, NEZAVIDI, EVYPINA SA, NEYSTATUJE SA, NIE JE NEHANEBNA, NIE JE SEBECKA, MEROZCULUJE SA, NEMYSLI NA ZLE, NETESI SA Z NEPRAVOSTI, ALE RADUJE SA Z PRAVDY. vSETKO ZNáSA, VšETKO VERí, VSETKO DUFA, VSETKO VYDRZI. lASKA NIKDY NEZANIKNE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (1 kOR 13, 4-8)

Modlím sa za teba a verim, že nájdeš ten správny smer v živote a pochopis že niektoré veci ti budú len škodit, a dočasná slasť a chvílkové pozitky ti zbytocne sposobia este mnoho iných trápení či pocitov viny. Ži tak, akoby si vedel, že je to tvoj posledný deň a nezamýslaj sa nad tým, čo možes a čo nemožes urobiť. Tvoje svedomie ti to jednoducho povie. Držim palce ;) :)

naozaj tvrdy oriesok ? ani velmi nie...

Jezis a jeho ucenie su velmi lahko interpretovatelne ... Je to Bozie slovo, Biblia.
Len ludia si ho rozne vykladaju, aby ospravedlnili to, co robia. Dokonca az natolko, ze tvrdia, ze Boh vlastne ani nevie, co sam cchel povedat a nemal jasno v tom, co tvrdil. Seba oklamat mozeme, Boha nie.
Mozeme sa hadat o Bozom slove my tu navzajom, s Bohom sa nevyhadas.
V 10 HLAVNYCH PRIKAZANIACH HOVORI : NEZOSMILNIS.
Rozlisuje sa smilstvo a cudzolozstvo.

Smilstvo je telesna necistota. Cudzolozstvo je len castou, ktora je este blizsie spomenuta v dalsom z prikazani : nepoziadas manzelku/manzela blizneho svojho.

Pre Tvoje :
„Jednoducho povedané, podľa biblie žiadne sexuálne praktiky dohodnuté medzi dospelými nie sú hriešne.“
Prosim, daj vers z Biblie.. Nebavme sa tu o veciach, ktore Boh nepovedal, ked uz chceme vediet presne,ake je riesenie tohto akoze tvrdeho orieska.

Nemozno oslavovat Boha inak, ako tym, ze budeme jemu podobni a budeme robit to, co sa jemu paci ( este raz odkazujem na hlavne prikazania a na zivot Jezisa, Spasitela ).

"Ci snad nevite,ze vase telo je chramem Ducha Svateho, ktery ve vas prebyva a jejz mate od Boha? Nepatrite sami sobe! Bylo za vas zaplaceno vykupne. Proto svym telem oslavujte Boha"
1.korintskym 6, 19-20

Neviem, ci si niekedy stretok cloveka, ktory bol naplneny Duchom svatym a rozumel, co presne sa v Bibli mysli pod slovami "prinasajte svoje tela Bohu ako zivu obetu".
Pravda je taka, ze clovek ,ktory kraca s Bohom , napriek pokuseniam, ktore moze mat, ani nechce a netuzi Boha zranovat zneuzivanim Bozich darov ( cize vratane svojho tela). Tam nie je ani otazka, ze by chcel toto zneuzivanie ospravedlnovat a hladal si este aj v Bozom slove nejake pseudovyznamy , ktore by mu boli odobrenim pre nieco take.

Boh dava cloveku slobodu:"mozes vsetko", ale dodava :" ale nie vsetko Ti osozi".
Je velmi preto dolezite rozpoznat, co Ta zvazuje, co Ta otroci.
Ak by Ta viedol naozaj Duch Svaty, toto by pre Teba nebol oriesok...

reakcia na článok

Celú noc surfujem a listujem v biblii. Zvláštne, že neuvádzaš žiadne konkrétne texty z biblie. Takto by si mal vážne argumenty v ruke, no teraz si ma vôbec nepresvedčil. Sú to len tvoje ,najskôr ospravedlňujúce názory.
Aj my sme skúšali sex vo "štvorke". No vďakabohu k výmene nedošlo, lebo som to nedokázala stráviť už ani tam a, čo sa dialo mesiac potom, bolo pre mňa postačujúcim dôkazom k tomu, aby som sa presvedčila, že Boh naozaj požehnáva v podstate akýkoľvek sex medzi manželmi, na ktorom sa obaja zhodnú. Ale výmena partnerov, aj keď nie tajne, nieje cudzoložstvo, ale SMILSTVO. / Ef. 5/3 / A skús si prejsť ešte / I.Kor. 7 kapitola. A Boh ťa určite usvedčí. Ja som vďaka tomu našla konečne vyslobodenie. Niektoré veci totiž hrozne boleli a toto Boh určite nechce, ak už nič iné.Je to len reakcia, ale chcela som Ti to napísať.

wow

Prepac, kazdy mame pravo na vlastny nazor, ale tento clanok je skutocne velmi zly vtip. Pokial si chces uzivat sex s niekym inym, rob ako myslis... ale snazit sa to obhajit a vykladat Bibliu podla toho ako ti to vyhovuje, tak to je riadny blud...

Výklad Biblie

Lenka, každý preklad Biblie je aj jej výkladom. Každý si to vykladá ako sa mu to hodí jeho svetonázoru. Text v Bibli sa dá predsa interpretovať rôznym spôsobom.

Niekto interpretoval Bibliu ako skvelý nástroj na manipuláciu ľudí. Dokonca sa pri "správnej interpretácii" dá ospravedlniť aj vražda.

Myslím si však, že prospešnejšie je interpretovať text tak, aby sme vďaka jeho nasledovaniu boli šťasní, spokojní. A vedeli sa o toto podeliť.

mily autor clanku..ty si

mily autor clanku..ty si krestan? uff...tak potom klames sam seba...

krestana pozname po ovoci..nezabudaj...ttvoj zivot ta prezradzuje...a mozes si nahovarat co chces...

myslim si, ze ty si nikdy Jezisa nepoznal...a ani si nepochopil, o com viera je...

si klasika, tradicny formalny krestan...ktory slovami vyznava ale skutkami patri niekam inam.

mila moja

autor clanku je niekto uplne iny ako prekladatel, keby si si nevsimla. svoje otazky by si mala adresovat za ocean, v anglictine ked tak.

nie si o nic lepsi !!!

nezastavam teba ani jeho nazor,ale ked si taky velky krestan,poriadne si precitaj novy a aj stary zakon a tiez inu teologicku literaturu.
Lebo kazdy si z biblie vyberie co mu pasuje.Nabozenstvo,biblia niesu len o spravnom konani,Nezabudni : Hod kamenom ak si bez viny velky krestan.
Vsetci moralisti ste na smiech.....

To ze mimomanzelsky

To ze mimomanzelsky sex,homosexualne styky a podobne veci Biblia oznacuje,ako hriech je jasna vec a kto pise opak,bud klame az sa prasi,alebo Bibliu vobec necital.Ale odhliadnuc od toho je aj zdravym sedliackym rozumom pochopitelne co je zdrave,dobre a uzitocne a co je chore a skodlive.Jezis miluje aj swingerov a podobnych ludi,ale to neznamena,ze schvaluje to co robia,lebo si tym strasne skodia a ublizuju.Povodne som tu chcel napisat X citatov z Pisma Svateho,ktore jasne hovoria o monogamii a pod. a napisat X argumentov proti swingingu,ale nikomu nezaskodi,ak si Pismo prelistuje sam a kto jasne nevidi chorobnost podobnych praktik tomu nepomoze ani 1000 argumentov,len Milost Bozia.

Biblia je kniha ktora sa

Biblia je kniha ktora sa nemoze vykladat doslovne. Jej interpretacia samotnou katolickou cirkvou sa meni, prisposobuje spolocenskym zmenam a etickemu vyvoju ludstva. Ak sa niekto snazi pasovat do role cloveka, ktory pozna ten jediny spravny vyklad a vyznam biblickych textov, diskusia je tazka az nemozna.

Napriek tomu sa pokusim popisat ako vnimam zmysel Jezisovho posolstva v Novom Zakone. Podstatou toho posolstva je laska. Jezis odsudzoval take sposoby spravania a zitia, ktore su v rozpore s laskou pretoze sposobuju medzi ludmi konflikty, ublizuju a vytvaraju bariery. Zabijanie, kradnutie, znasilnovanie, lakomstvo, klamstvo...

Cudzolozstvo v tomto kontexte znamena istu formu klamstva, podvodu, ci kradeze. Za predpokladu, ze predstavuje porusenie dohody, slubu, ze sa to deje potajomky, za chrbtom druheho cloveka. Taketo konanie je skutocne v rozpore s ideou lasky vyjadrenou vo vete "Miluj svojho blizneho ako seba sameho".

V otvorenych vztahoch by malo ist o pravy opak - je to snaha a tuzba vymanit sa z klamstiev, pretvarky, majetnictva, sebectva. Snaha viest zivot k vacsej uprimnosti, otvorenosti, pravde. Pokial vsetci zucastneni suhlasia, nemoze ist o kradez, podvod, ublizovanie bliznemu. V takom pripade nejde o vytvaranie prekazok laske medzi ludmi, prave naopak. Preto nevidim rozpor s ucenim Jezisa z Nazaretu.

Pokoj s tebou!

Ja sa za cloveka,ktory pozna ten jediny spravny vyklad biblickych textov vobec nepovazujem-na to mam,ako katolik ucitelsky urad cirkvi,ktory riadenim Ducha Svateho reaguje aj na zmeny doby,ako si napisal.Rozhodne vsak viem,ze sam Jezis sa jasne vyjadril o nerozlucnosti manzelstva(odsudil prax prepustenia manzelky,vyplivajucu s Mojzisovho zakona) a vyhlasil ze manzelia tvoria jedno telo.Pises,ze pokial vsetci zucastneni suhlasia nemoze ist o ublizovanie bliznemu...Takze ked sa dohodneme,ze si vzajomne vypichneme oci nebude to ublizovanie?Neublizime tym ani nasim blizkym pre ktorych tu sme tiez,ani sebe?A kto su"vsetci zucastneny"?Zahrnul si tam aj deti,ktore mozu byt pri takomto akte pocate aj vsetkych ktorych ovplyvni nas priklad?Myslis si,ze my dokazeme sami pochopit vsetky mozne nasledky svojich cinov?Ja tomu neverim.Co je dobre a co zle nie je vecou dohody zucastnenych,ale je to objektivny fakt dany Bohom,nezavisly na nasej dohode.("Moje"nazory na "otvorene vztahy"som vyjadril aj v inych prispevkoch-reakciach na publikacie a clanky ktore tu mate...)

riadenie Ducha Svateho

bozemoj to co su za haluze, ze nejaky ucitelsky urad cirkvi riadi Ducha Svateho.. co ma co nejaky zaprdeny nabozensky urad riadit Ducha Svateho?? LOL

Zle som to sformuloval,

Zle som to sformuloval, samozrejme Duch Svätý riadi úrad, a nie úrad Ducha Svätého...Myslím si, že z kontextu je jasné, čo som chcel povedať.

cirkevnym uradom

drzim palce, aby dokazali reagovat naozaj na zaklade ducha svateho... ehm. Teraz k tomu vypichavaniu oci - pointa je, ze ublizovaniu sa v zivote nevyhnes. Vo svojom zivote budes ublizovat sebe, nezdravym jedlom, dlhym spankom, zivotom v meste, televiznymi show, mozno spadnes do sekty (ehm) a mozno vlastnou neopatrnostou skoncis na voziku. Pricom si vsimni ze taku sektu alebo bulvar niekto povazuje za ublizovanie a niekto nie.

Druhym ludom budes ublizovat najma tym, ze nebudes idealny (co ich bude skutocne boliet!). Ale ak vyjadris volu urobit s tym co si ("od boha", ehm) dostal, to najlepsie co sa s tym spravit da, tak to sa predsa pocita, ze? A predstav si, nielen v nabozenstve, ale aj v otvorenych vztahoch! Pretoze kazdy sa zamilujeme inak rychlo, lahko, alebo trvalo, ale preto este nie sme horsi alebo lepsi.

Ach jaj...

...tazka to diskusia,ked sa nik neunuva precitat na co vlastne reagujem...Potom vznikaju situacie ze vo "vasom clanku"je posledna veta o Bohu,ja na nu len reagujem a Polar sa ma pyta o akom Bohu ja hovorim,ked ho tu vytahujem...Aj toto je podobny pripad-Matus pise,ze "otvorene vztahy"neublizuju(parafraza) ja pisem,ze ublizuju a Polar mi tu dava kapky,ze ublizovaniu sa nevyhneme.Nezaskodi citat si cely vyvoj debaty,lebo potom sa vytrhavaju veci z kontextu a je to ako dialog martana,madara a cukcu...A k veci:ublizovaniu sa nevyhneme-plne suhlasim,ale je dobre si uvedomit cim a ako ublizujem,aby som to mohol eliminovat.A ak to eliminovat nedokazem tak si to aspon priznam(som slaby,omylny,neschopny,nechce sa mi riesit to)a nebudem sa snazit to ublizujuce zlo ospravedlnovat a legitymizovat.To je to co ma na tychto strankach vytaca asi najviac.Kazdy ma predsa slobodu danu Bohom robit dobro aj zlo,ale preco to nepomenovat jasne a pravdivo...Ja robim X veci,ktore su mozno ovela horsie,ako praktizovanie spotvorenych vztahov,ale nebudem tie sracky obhajovat a prezentovat,ako super model zivota a skvelu alternativu...A posudzovat kto je lepsi ci horsi by som si nedovolil,ani v zlom sne...Ja len vravim co je hnoj a aj preco je to hnoj,ale ked sa v nom niekto vala nemusi byt horsi.(vsak ja mam zas svoju kopu a dovody preco sa v nej valam...)

Dovolim si povedat, ze tuto

Dovolim si povedat, ze tuto diskusiu sledujem dost pozorne a ako objektivny pozorovatel vidim v polarovej reakcii (o akom Bohu to vlastne hovorite...) jasnu pointu, ktoru ste ale bohuzial nepochopili. Nebolo to o nepozornosti k clanku. Podla mna to polar velmi trefne vystihol a okomentoval a nebolo k tomu co viac dodat... Ak je s niekym tazka diskusia, ste to Vy, vzhladom na Vas mimoriadne zuzeny podhlad na celu vec.

Ach jaj...2...

autorka clanku napisala:"myslim,ze milujuci Boh nema dovod klast ziadne prekazky,alebo podmienky laske,ktoru prezivame,ako ludia na tejto zemi"...ja som reagoval,ze suhlasim s tymto tvrdenim a ze laske prekazaju spotvorene vztahy...na tento moj prispevok(nie autorkin clanok)reagoval polar ze:"inak od temy mozme odbocovat k bohu len my musite povedat ktoreho konkretne myslite"-toto je reakcia na moj(nie autorkin)prispevok hoci ja som k Bohu neodbocil,ale samotna autorka a je jasne,ze rec bola o milujucom Bohu(dokonca tou istou mnou len citovanou vetou)...Takze Polarova reakcia bola iba podarena a vtipna ironia na moju adresu,ktoru som dobre pochopil a ktora vyvolala priatelsky usmev na mojej tvari.Polarov humor a ustipacne,trefne reakcie na moju adresu sa mi pacia...To vsak neznamena,ze z jeho strany ide o konstruktivnu,logicku a vecnu diskusiu zalozenu na argumentoch...A preto...Ach jaj...Prezentujem tu svoj mimoriadne zuzeny pohlad,ako reakciu na mimoriadne zuzeny opacny pohlad.:)Nech sa to trochu vyvazi...A"objektivny pozorovatel"ma zjavne tiez len svoj subjektivny pohlad...