Skip to Content

Za hranicami monogamie - 2. časť

Poslané do
ilustračné foto
Autor: 
Tristan Taormino

Podľa spoločenských očakávaní môžete byť single, alebo môžete chodiť na rande, ale základným predpokladom je, že hľadáte jedného vyvoleného partnera, s ktorým sa „usadíte“. Ak žijete s niekým dlhšiu dobu, predpokladá sa, že žijete monogamne.

Očakávania v monogamnom vzťahu sú veľmi presné. Otvorený vzťah ponúka viac slobody a priestor pre vytváranie unikátnych partnerstiev, skúmanie vlastných pocitov, sexuality a odmietnutie tradičných spoločenských očakávaní.

• pokračovanie – prvú časť článku nájdete tu.

Kto sú tí ľudia – Môj výskum

Posledných desať rokov sa  intenzívne venujem štúdiu otvorených vzťahov a rôznych foriem nemonogamných partnerstiev. Do svojho štúdia som zahrnula aj vlastné skúsenosti. V súčasnosti už siedmy rok žijem v otvorenom vzťahu. Vždy som sa však snažila získať čo najviac rôznych uhlov pohľadu na vec. Vytvorila som dotazník, ktorý som rozoslala rôznym osobám – našla som ich v diskusných fórach, v hnutí otvorených manželstiev, v polyamory komunite, využívala som efekt snehovej gule, keď moje dotazníky posielali oslovené osoby ďalej – svojim priateľom, partnerom, známym.

Nie som sociológ a môj výskum nie je vedecká štúdia. Osoby, ktoré som oslovila nepredstavujú reprezentatívnu vzorku. Napriek tomu som zozbierala zaujímavé informácie, ktoré majú svoju hodnotu aj preto, že serióznych vedeckých výskumov na túto tému je stále veľmi málo.

Zhromaždila som informácie od 126 respondentov. Od 121 som obdržala vyplnený dotazník, s 80 z nich som uskutočnila rozšírené interview (s 38 osobne, s 20 cez mail a s 22 telefonicky), pričom som zbierala aj ich demografické údaje.

Moja štúdia zahŕňala 66 žien, 50 mužov a 10 ľudí ktorí sa označili ako transexuáli alebo „iní“. Najmladšia osoba mala 21 rokov, najstaršia 72 rokov, priemerný vek bol 37 rokov. Väčšina respondentov boli belosi (okolo 80 percent) a pochádzali zo všetkých oblastí USA. Dvaja účastníci výskumu boli z Kanady. Skupina zahŕňala pracovníka v potravinárstve, predavačku kozmetiky, štátneho úradníka, daňovú kontrolórku, porno herečku, príslušníka armády a ministra. Najviac ľudí v skupine respondentov sa venovalo povolaniu učiteľ – šiesti pracovali na základnej a strednej škole, štyria boli profesormi na vysokej škole.

Prečo sa ľudia rozhodujú pre otvorené vzťahy

Ak ste nikdy nežili v otvorenom vzťahu, môžete si klásť otázku, prečo si niektorí ľudia volia alternatívy k monogamným partnerstvám. Odpoveď je, že dôvody sú rôzne. V nasledujúcom texte sa pokúsim priblížiť niekoľko najčastejších.

Naplnenie sexuálnych fantázii

Pre tých, ktorí majú svojho primárneho partnera a rozhodnú sa objavovať sex (bez emocionálneho pripútania alebo potreby hlbšieho vzťahu) s inými ľuďmi, je hlavnou motiváciou erotická túžba. Možno aj vy ste si predstavovali, že máte sex s niekým iným ako so svojim partnerom, že zavoláte do svojej spálne tretiu osobu, ale sa zúčastníte párty, na ktorej sa budú iní ľudia pozerať ako sa milujete.  Mnoho párov žijúcich v dlhotrvajúcich vzťahoch objavilo fakt, že otvorené experimentovanie s ďalšími sexuálnymi partnermi vnáša do ich vzťahu sviežosť a vzrušenie, narúša monotónnosť a utužuje ich párový vzťah.

Možno sa opýtate ako môže sex s inými ľuďmi prospievať vzťahu s vašim stálym partnerom? Pre niektorých ľudí je vzájomné zdieľanie sexuálnych fantázií dôležitý krok v budovaní blízkeho vzťahu.  A to aj v prípade, že sa tie sexuálne fantázie týkajú iných ľudí. Ak pár preskúma tieto fantázie spoločne, môže to byť pre oboch veľmi vzrušujúce a zbližujúce. Pre niekoho môžu byť spoločné sexuálne dobrodružstvá podobný zážitok, ako keď partneri spolu zdolajú vysokú horu alebo sa spolu venujú potápaniu, či inému adrenalínovému športu. Otváranie iných perspektív môže poskytnúť nový pohľad na partnerovu sexualitu.

Jeden z mojich respondentov mi povedal: „Po noci strávenej sexuálnymi hrami s inými ľuďmi, pociťujeme jeden k druhému silnú príťažlivosť, máme nádherný sex a prežívame silný pocit istoty a viery v náš vzťah.“

Odmietnutie monogamie

Veľa ľudí zdôvodňuje svoju chuť objavovať alternatívne spôsoby partnerstva svojim sklamaním monogamiou. Monogamné vzťahy im nevyhovujú, niektorí pociťujú štruktúru a očakávania v monogamnom vzťahu ako obmedzujúce, zväzujúce, neprirodzené. Jednoducho sa necítia pre monogamný vzťah vhodní a majú radosť z objavovania iných druhov vzťahu s viacerými ľuďmi. Helen Fisher, autorka knihy Why We Love: The Nature and Chemistry of Romantic Love, hovorí:

„Mám teóriu, že nás ovplyvňujú 3 rozdielne mozgové systémy zamerané na párenie a reprodukciu. Prvým je sexuálna túžba, žiadostivosť po sexuálnom uspokojení. Druhým je romantická láska, posadnutosť, extáza, zameranie na jednu osobu, túžba získať túto osobu pre seba. Tretím je pripútanie sa k niekomu, potreba bezpečia a istoty, ktorú možno zažiť s dlhotrvajúcim partnerom.

Najdôležitejšie na tom je moje zistenie, že tieto tri motivácie v človeku môžu fungovať samostatne, nezávisle na sebe. Môžete prežívať silný pocit pripútanosti k dlhodobému partnerovi a v tom istom okamihu môžete prežívať silnú romantickú lásku k niekomu inému, zatiaľ čo na sexuálnej úrovni môžete túžiť po mnohých ďalších ľuďoch.“

Fisherovej teória čiastočne vysvetľuje prečo si niektorí ľudia nevedia predstaviť iné ako otvorené partnerstvo. Rovnako, ako to vyjadrila jedna moja respondentka: „Nikdy som nemávala monogamné predstavy o mojom živote. Nikdy som nesnívala o „ňom“, vždy som si predstavovala „ich“, už od mojich ranných sexuálnych fantázií.“

Sloboda a otvorenosť

Hodnota slobody hrá v otvorených vzťahoch dôležitú úlohu. Mnoho ľudí, ktorí si volia nemonogamné partnerstvá si vážia svoju slobodu  a možnosť otvorene priznať fakt, že ich priťahujú viacerí ľudia. Bez ohľadu na to, či sa rozhodnú pod vplyvom týchto pocitov konať alebo nie, považujú za dôležité nestratiť slobodnú voľbu.

Podľa spoločenských očakávaní môžete byť single, alebo môžete chodiť na rande, ale základným predpokladom je, že hľadáte jedného vyvoleného partnera, s ktorým sa „usadíte“. Ak žijete s niekým dlhšiu dobu,  predpokladá sa, že žijete monogamne. Očakávania v monogamnom vzťahu sú veľmi presné. Otvorený vzťah ponúka viac slobody a priestor pre vytváranie unikátnych partnerstiev, skúmanie vlastných pocitov, sexuality a odmietnutie tradičných spoločenských očakávaní. Slovami môjho respondenta:

„Vytváranie obmedzení pre lásku pociťujem ako snahu navliecť mi obojok. Aj vo chvíľach, keď sa obojok nesťahuje okolo môjho krku, už samotné vedomie toho, že niečo také tu je, vo mne vytvára nepokoj. Mám rád, keď môžem byť so svojimi partnermi pretože to chcem, nie preto, že musím.“

Niektorí ľudia žijú v partnerstvách, ktoré nesedia do zaužívaných schém väčšinovej spoločnosti. Časť z nich sa namiesto toho, aby sa snažili prispôsobovať svoje vzťahy tradičnej štruktúre monogamných vzťahov, rozhodne predefinovať poučky o vzťahu, vernosti, partnerstve, manželstve, podľa vlastného prežívania a skúseností.

Emocionálna rôznorodosť

Tradičné spoločenské mýty hovoria, že musíme nájsť jednu osobu, ktorá v partnerstve naplní všetky naše potreby. Je to rozprávka o hľadaní „vyvoleného“, jediného princa, dievčaťa svojich snov, druhej polovičky. Ľudia, ktorí žijú v nemonogamných vzťahoch odmietajú tento mýtus a otvorene hovoria o tom, že jeden človek veľmi zriedkavo dokáže naplniť všetky potreby svojho partnera a preto je nesprávne požadovať od kohokoľvek, aby bol pre druhého všetkým. Otvorené vzťahy umožňujú prežívať dynamické partnerstvá s viacerými ľuďmi v rôznych rovinách – sexuálnej, emocionálnej, psychickej a duchovnej.

„Pre niekoho som družka, pre niekoho milenka, pre niekoho frajerka. Moji partneri ma inšpirujú v láske, starajú sa o mňa, hovoria mi fľandra alebo ma berú na sushi. Je dobré prežívať všetky tieto kvality, ale veľmi zriedkavo sa to podarí s jediným človekom.„ Hannah

„Otvorený vzťah mi pomáha neprepadať pocitu frustrácie alebo hnevu na partnera, ak zistím, že nedokáže naplniť všetky moje predstavy.“ Ca­llie

Mnoho ľudí v monogamných partnerstvách rieši problém nevery: strach z nevery, podozrenie z nevery, túžbu po nevere, vyrovnávanie sa s následkami nevery. Ľudia žijúci v nemonogamných vzťahoch si uvedomujú, že počas života nás môžu očariť alebo zaujať rôzni ľudia a to aj v situácii, keď máme krásny, napĺňajúci vzťah. Radšej ako vytvárať  priestor pre úzkosť, žiarlivosť a nesplniteľné očakávania, sa rozhodli otvorene hovoriť o svojich potrebách a túžbach a spoločne hľadať cesty ich zodpovedného a etického napĺňania.

„Žijem vo vzťahu s vedomím, že moja partnerka aj ja môžeme túžiť po iných ľuďoch a že sme schopní tieto túžby prežiť, preskúmať alebo naplniť vďaka vzájomnej dohode a pri zachovaní rešpektu k primárnemu postaveniu nášho partnerstva.“ Kha­ne

Osobný a duchovný rast

Niektorí ľudia si vedome zvolia otvorený vzťah ako cestu osobného alebo duchovného rastu, prípadne ako spôsob prehlbovania svojho vzťahu. Cítia potrebu novej výzvy, chcú sa konfrontovať s vlastnými pocitmi žiarlivosti, majetníctva, pripútanosti, pracovať s týmito pocitmi s cieľom dospieť k väčšiemu sebapoznaniu a uvedomeniu. Chcú sa učiť a meniť prostredníctvom svojho vzťahu.

„Som veľmi nezávislá, autonómna a dobrodružná osoba. Keď sa môj život stáva príliš domestikovaným, cítim sa ako keby som sa dusila. Otvorené vzťahy ma nútia byť prítomnou v každom okamihu, úprimne komunikovať a postaviť sa svojmu strachu.“ Elizabeth

Pre istú skupinu ľudí je otvorená forma partnerstva súčasťou ich spirituality. Títo ľudia veria, že otvorenie sa viacerým vzťahom hrá dôležitú úlohu v ich duchovnej praxi.

„Cítim, že mojim životným poslaním je vyjadriť a zažívať lásku. Tradičné pohľady na prežívanie lásky považujem za zväzujúce. Myslím, že milujúci Boh nemá dôvod klásť žiadne prekážky alebo podmienky láske, ktorú prežívame ako ľudia na tejto zemi.“ Kathlen

zdroj:Opening up, Tristan Taormino (Cleis Press 2008)

preložil a spracoval Matúš Ritomský

_____________­________________________­_________

Tristan Taormino – O autorke

Tristan Taormino pôsobí ako novinárka, spisovateľka, editorka a prednášateľka v oblasti sexuálnej výchovy. Je autorkou viacerých kníh, pravidelne prispieva do časopisov Village Voice a Hustlers Taboo. Pre spoločnosť Vivid režirovala sériu dokumentov Chemistry, ktorá získala viaceré ocenenia vrátane 2007 AVN Award for Best Gonzo Release. Okrem toho je autoroku viac ako 250 článkov publikovaných v časopisoch ako New York Times, Cosmopolitan, Glamour, New York Magazine, Mens Health a Playboy. Taktiež účinkovala v reláciach a diskusných programoch na CNN, MTV a Discovery Channel.

Vyučuje na viacerých univerzitách, venuje sa problematike sexuality, gender štúdií, alternatívnym partnerstvám a feminizmu. Žije v New Yorku so svojou partnerkou a troma psami.

Ano...

Milujuci Boh nema dovod klast ziadne prekazky,alebo podmienky laske,ktoru prezivame ako ludia na tejto zemi...To je pravda,ale spOTVORENE VZTAHY kladu laske do cesty velmi velke prekazky.Staci si pozriet pravidla bezpecneho sexu na tychto strankach a hned uvidite,ako vyzera spotvoreny sex-rukavice,gumy,rusky a lekarske potvrdenia,alebo riziko,ze vas a vasich blizkych zozere syfilis...Toto nevymyslel Boh.Boh vymyslel stavnaty,vasnivy a bezpecny manzelsky sex zalozeny na Laske...

hahaaa :)

ze spotvorene vztahy - ze Vy po nociach miesto vztahov hravate scrabble? ;) Inak od temy mozme odbocovat aj k bohu, len my musite povedat ktoreho konkretne myslite.

...

Konkretne Toho co ta nekonecne a bez podmienok miluje...

Na jednej strane slova o

Na jednej strane slova o nekonecnej laske bez podmienok, na druhej strane snaha vytvarat pravidla a podmienky, za akych by sa ludia mali milovat. Trochu zvlastne. Ak je Bozia laska nekonecna a bez podmienok, urcite jej neprekazaju otvorene vztahy. Ak prekazaju vam, je to v poriadku, len sa pri tom prosim neskryvajte za Boha.

A este jeden dodatok...

Matus...A o com su otvorenevztahy.sk ? Vsak ich stranky su plne PRAVIDIEL.Najdeme tu pravidla bezpecneho polygamneho sexu,pravidla,ako neziarlit a plno inych pravidiel...Rozdiel medzi nami je iba v tom,ze ja sa snazim prezentovat pravidla urcene vonkajsou odo mna nezavislou autoritou(a zit podla nich)a Vy si vytvarate pravidla podla vlastnej chuti...tak aby Vas to nebolelo...Ale nevycitaj mi snahu o vytvaranie pravidiel,ked aj Vy sa snazite o to iste.Uprimna snaha o odstranenie pravidiel vedie totiz k poctivemu nihilizmu.Ale potom treba nechat ziarlivcov ziarlit,vrahov zabijat a milencov milovat naozaj bez pravidiel.Ak je cielom zrusit vsetky pravidla a podmienky,za akych sa maju ludia milovat potom by tato Vasa aktivita postradala zmysel,lebo je vlastne cela o istych pravidlach.

Nikde som nenapisal, ze tuzim

Nikde som nenapisal, ze tuzim zrusit vsetky pravidla. Napisal som nieco ine - pravidla tvoria ludia. Niektori sa pri tom odvolavaju na vyssie autority, ini sa nepotrebuju skryvat za nikoho, ale sami idu s kozou na trh.

Ludia, ktori sa rozhodli vykrocit zo zauzivanych predstav a preskumat nove moznosti ako usporiadat vztahy su v tom predovsetkym sami za seba. Ak ich experimenty zlyhaju, ak sa popalia, ak ich vlastna tuzba objavovat nieco nove dovedie k zlym koncom, budu si nasledky niest predovsetkym sami, mozno aj ich najblizsi, rozhodne to vsak nebudete vy, kto tym bude trpiet.

Tak ci onak, je fajn, ked ludia navzajom zdielaju svoje osobne skusenosti, vnutorne pocity a to co prezili. To povazujem za hodnotne.

Namiesto mnozstva vseobecnych vzletnych slov o tom co si praje Boh, by ma zaujimal Vas osobny pribeh. Tema otvorenych vztahov Vas zjavne fascinuje, vzhladom na to, ze patrite k najaktivnejsim diskuterom na tychto strankach. Mozno by ste sa vedeli podelit aj o Vase osobne skusenosti, nie len o vseobecne vieroucne teorie.

Ok.Ak pravidla tvoria iba

Ok.Ak pravidla tvoria iba ludia netreba sa divit Stalinskemu ,Pol Potovmu ani Hitlerovmu teroru-to su ludske pravidla v praxi...Dalej:Ziadny ludsky cin nie je izolovany od celku,slovami uja Ernesta-"nik nie je ostrovom sam pre seba,ale kazdy je sucastou pevniny."Cokolvek sa stane tebe,cokolvek urobis ma VZDY svoje dopady na VSETKYCH... To ze ludia navzajom zdielaju svoje osobne skusenosti a pocity je urcite hodnotne-s tym suhlasim,hoci aj tu je dolezity motiv zo strany"rozpravaca"aj"posluchaca... ...Namiesto mnozstva vzletnych slov o tom co si praje Boh pisem v mnohych prispevkoch na tomto webe jasne fakty a argumenty.Najdete tu aj fragmenty z mojho osobneho zivota,napriklad v diskusii o ziarlivosti.Myslim si,ze nie je namieste pisat tu cely zivotopis.Co sa tyka mojich milostnych vztahov mozem uviest celu ich genezu:1.V prvej triede na zakladnej skole som prezival intenzivny vztah zalozeny na bozkavani pod lavicou so svojou spoluziackou...Potom som bol X krat platonicky zamilovany.2.Dalsi vztah som mal v 19 rokoch a boli tam uz aj sexualne naznaky...Ked moja mila po roku zistila,ze je lesba vztah skoncil a ja som trpel...Z celkovej krizy a sraciek ma vytiahol Boh,s ktorym mam od vtedy svoj najvaznejsi vztah...3.Potom som sa zoznamil so zenou,ktoru som si po roku chodenia z lasky zobral(pred Panom)a zijem s nou v monogamnom vztahu desat rokov a mame styri deti.Neziarlime na seba,lebo nie je dovod.O vsetkom otvorene hovorime a ked sa mi paci ina zena vnimam to tak ako,ked sa mi paci nejaky dom-nechcem ho mat,iba ho obdivujem a kludne to poviem aj zene.Nas vztah je samozrejme plny nasich ludskych slabosti a casto si ublizujeme,zmierujeme sa a mame sa radi...Naz vztah je zapojeny do celej pavuciny rodinnych vztahov-nasi rodicia,deti,surodenci atd...(zaujima ma,ako funguju tieto komplexne pavuciny v otvorenych vztahoch,lebo to je aj v monogamnom vztahu niekedy riadna motanica a fuska)Otvorenevztahy.sk su mi sympaticke snahou o uprimnost a odvahou hladat nove cesty.Nepaci sa mi na nich povrchnost,lahkovaznost,nezodpovednost a jednostrannost s akou tieto nove cesty hladaju a propaguju.Preto sem aj prispievam,aby som sem vniesol aj iny pohlad a dorazne upozornil na rizika,ktore tu vnimam.Ano som touto temou fascinovany,lebo vztahy su to najdolezitejsie v nasich zivotoch a prostrednictvom nich prezivame tie najtazsie zranenia aj najkrajsie uzdravenia.Nakoniec dodam,ze zijem vo velmi pestrom prostredi a medzi mojich dobrych priatelov patria krestania,ateisti,homosexuali,otcovia a matky rodin,knazi,fetaci,policajti,ludia monogamni aj promiskuitni...Sledujem rozne osudy a cesty tychto ludi a aj na zaklade toho si neustale dotvaram svoj nazor na vztahy.Najzranitelnejsie vo vztahoch su samozrejme deti...Tak teda hladajte s otvorenymi ocami a hlavne srdcom...Zdravi Vas Robo P.ex Zastôlka alias Jaro...(Matus si na rade-Ty a Tvoje vztahy.:)...)Ps:volajte ma Jaro:)PPs:vsetci sexualni a vztahovi dobrodruhovia co docitali az sem su iste polomrtvy od nudy.-stazujte sa Matusovi...

Dakujem za otvorenie a tiez

Dakujem za otvorenie a tiez za vystupenie z anonymity :) Pre tuto chvilu vsak ostanme pri prezyvke Jaro.

Skusim to zobrat po porade. Ano ludia ako Hitler, Stalin alebo Pol Pot sposobili mnoho utrpenia aj ked sa zastitili peknymi ideami a idealmi. Bolo by ale skutocnym vitazstvom tychto ludi, ak by sme kvoli strachu uplne rezignovali na idealy a stratili odvahu na hladanie novych ciest. Ved aj mnoho dobreho a pekneho bolo na Zemi vykonaneho vdaka ciremu idealizmu, odvahe vykrocit zo starych vzorcov a zabehanych pravidiel.

Ano, nase ciny maju dopady, ktore casto siahaju dalej ako sme schopni vidiet. Mavnutie motylieho kridla na jednej strane Zeme moze sposobit uragan na opacnom konci. To vsak neznamena, ze by sme mali vsetkym motylom odrezat ich kridla...

To su vsak dost vseobecne uvahy. Preto sa aj ja posuniem k osobnej rovine. Mam za sebou niekolko dlhsie trvajucich vztahov. Zazil som neveru, bol som neverny, zazil som srdcervuce rozchody, zazil som pocit, kedy som miloval viac zien naraz, prezival som pocity ziarlivosti a prezival som aj pocity oslobodzujucej tolerancie. S mojou sucasnou partnerkou zijem 6 rokov a vnimam to ako vazny vztah, vychovavame spolu jej dcerku z predchadzajuceho vztahu a planujeme vlastne dieta.

Projektu otvorenevztahy.sk som sa zacal venovat v istom obdobi, kedy som si intenzivne riesil osobne otazky spojene s partnerskymi vztahmi - otazky tykajuce sa vernosti, slobody, lasky, uprimnosti, otvorenosti. V ramci hladania odpovedi na moje vnutorne otazky som sa rozpraval s roznymi ludmi, cital som si k teme knihy aj veci na internete a vsade som mal pocit, ze narazam na kopec pretvarky, neuprimnosti, ze partnerske vztahy su oblast, v ktorej ludia nedokazu alebo nechcu byt pravdivi a otvoreni. Nieco ine mi ludia hovorili medzi styrmi ocami a nieco ine, ked boli spolu s partnerom/partnerkou. A dokonca aj z toho co som sa dozvedel od najblizsich, som mal pocit, ze je to vsetko riadne prefiltrovane vnutornym cenzorom.

Niekedy v tomto obdobi som narazil na zahranicne stranky a materialy venujuce sa teme "open realtionship". Sucastou boli aj osobne pribehy a materialy, ktore sa neskor stali sucastou tychto stranok. Boli to veci, ktore ma v mojej situacii oslovili a vdaka, ktorym som pochopil, ze nie som so svojimi otazkami, pocitmi a skusenostami sam, ze nieco podobne prezivaju aj ini ludia a dokonca - su ochotni o tom otvorene hovorit/pisat.

Vazim si vsetkych ludi, ktori su ochotni a schopni pozriet sa pravdivo na svoje vztahy a podelit sa o svoju skutocnost s ostatnymi. Namiesto neproduktivneho spochybnovania druheho cloveka si polozit otazku - aky vztah mam ja? je pravdivy, je uprimny, do akej miery som v nom sam sebou?

Nezijem v ziadnom ukazkovom otvorenom vztahu, ale chcel by som aby bol vztah, v ktorom zijem uprimny, pravdivy, skutocny. To povazujem za hlavnu hodnotu a na to nedavaju recept ci zaruku ani monogamne ani nemonogamne vztahy. To snazenie vzdy zacina rozhodnutim pozriet sa pravdivo predovsetkym sam na seba a dopriat rovnaku pravdu aj partnerovi/partnerom.

Jaro: Nie som sice sexualny

Jaro: Nie som sice sexualny dobrodruh (hoci s touto vztahovou filozofiou za urcitych okolnosti sympatizujem), ale nie som ani polomrtva od nudy. Naopak, tento Tvoj prispevok ma konecne zaujal a ukazal Ta v normalnom, ludskom svetle. Konecne si nam dovolil porozumiet podstate Tvojich reakcii, pretoze doteraz mi to zavanalo prilisnym postojovym extremizmom (a tak isto ako pisal Matus, skryvanim sa za niekoho, ci nieco) a tym padom sa to minalo mienenemu ucinku. Takze dakujem, ze si nam dovolil nazriet trochu hlbsie...

Na tenkom ľade

Uvedomujem si, že sa táto debata dostáva na tenký ľad, ale aj tak - odvolávať sa na určitú predstavu o najvyššej autorite by snáď mohlo mať svoj zmysel v spoločnosti ľudí, ktorí sa s tou konkrétnou predstavou stotožňujú. Tento web nie je ten prípad, aspoň pokiaľ viem.

...

Bozej laske v pravom slova zmysle neprekaza vobec nic-ona totiz prekona vsetko a nakoniec zostane len ona.V tomto zmysle jej neprekaza ani holokaust,teror a vrazdenie.O tom ako Boh vyuziva aj zlo na dobro a nakoniec vitazi najlepsie svedci ukrizovany Jezis...To vsak neznamena ze zlo nie je zlom.spOTVORENE VZTAHY prekazaju hlavne tym,ktory ich praktizuju a propaguju.Samozrejme necakam,ze mi to niekto z Vas uzna-vsak ani alkoholik zvacsa nepovie,ze ho chlast zabija.Co je dobre a co zle spozname vsak po ovoci.Uplne jasne a na prvy pohlad viditelne ovocie su pohlavne choroby,alebo ich prevencia,ktora zjavne poskodzuje kvalitu danych aktov...Toto ovocie spOTVORENYCH VZTAHOV je neodskriepitelne a vidi ho aj slepy...Zial je to iba vrchol ladovca a toho zhniteho ovocia je pod nim obrovska hora...Samozrejme OVORENE(nie spotvorene!)vztahy su krasna vec,ale otvorene su prave preto,ze su slobodne od ziadostivosti a odohravaju sa v cistote...V momente ked zacnem vnimat priatelov a priatelky,ako mozne sexualne objekty sa moznost pravych otvorenych vztahov straca...

kecy kecy kecy typu - ja som

kecy kecy kecy typu - ja som cirkevny fanatik a myslim ze si viem vsetko najlepsie.. co si napisal - "OTVORENE VZTAHY prekazaju hlavne tym,ktory ich praktizuju a propaguju.Samozrejme necakam,ze mi to niekto z Vas uzna" - typicka manipulativna sugestivna trapna veta..ach boze ludia ako ty, to je snad este horsie ako slovenski politici...

kecy kecy kecy typu - ja som

kecy kecy kecy typu - ja som sekulárny fanatik a všetkých , ktorí majú iný názor treba chytro umlčať . Keď to nejde argumentami , tak aspoň urážkami ...

no chlapcek lenze toto je

no chlapcek lenze toto je forum otvorenych vztahov, tak tu neotravuj a chod na forum nudnych manipulativnych vnucujucich sa katolikov..

Škoda len , že to čo tu

Škoda len , že to čo tu produkuješ ty , nemá nič spoločné ani s otvorenosťou , ani so vzťahmi ... Otvorenosť totiž predpokladá ochotu počúvať iné názory bez predsudkov a vzťahy si vyžadujú osvojenie základných zásad komunikácie ... Takže , keď už sme na fóre otvorených vzťahov , hoď radšej niečo k téme , lebo nám tu zas tieto osobné prekáračky o ničom plným právom vymažú ...